Een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt

Veel bedrijven in Regio Foodvalley zoeken personeel. Er zijn veel vacatures en weinig beschikbare mensen om deze in te vullen. De verwachting is dat de krapte in de arbeidsmarkt de komende jaren ook verder gaat toenemen. Partners vanuit het onderwijs, overheden en ondernemers zijn met deze kennis aan de slag gegaan. Plannen zijn gemaakt en samengekomen in de Human Capital Agenda 2022-2025 van Regio Foodvalley. Met deze agenda bouwen de partners gezamenlijk aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Wethouder Arnold Versteeg (Ede), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Human Capital in Regio Foodvalley: “Veel bedrijven zoeken mensen, maar hoe zorgen we dat bedrijven mensen behouden en dat werknemers zich kunnen ontwikkelen? Dat is de belangrijkste vraag in de Human Capital Agenda. De arbeidsmarkt van nu kan je ook niet meer vergelijken met 10 jaar geleden. En daarom willen wij met deze agenda bijdragen aan het boeien en binden van werknemers en zorgen we ervoor dat er voldoende aantrekkelijke werkgevers zijn in onze regio.”

Human Capital Agenda

In de agenda staan de ambities en plannen voor de komende jaren beschreven. In 2030 wil Regio Foodvalley een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio hebben gerealiseerd. De activiteiten die zijn opgenomen in de agenda zijn gericht op het aantrekken van de nieuwe medewerkers, het leven lang ontwikkelen, het stimuleren van (sociale) innovatie en het binden en boeien van medewerkers op alle niveaus en binnen verschillende sectoren.

Focus

De arbeidsmarktopgave is enorm. In alle sectoren is de vraag naar personeel groot. In de Human Capital Agenda is gekozen om de focus te leggen op drie regionale arbeidssectoren, namelijk: energietransitie, landbouwtransitie en de zorg. Bij deze drie sectoren is nu en de komende jaren een grote vraag naar gekwalificeerd personeel. De instroom op de arbeidsmarkt van schoolverlaters is niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Dat betekent dat de instroom van volwassenen, zoals statushouders, mensen die van baan willen wisselen gestimuleerd moet worden.

Aanpak

Regio Foodvalley gaat dus aan de slag met drie grote arbeidsmarktsectoren, waarbij de energietransitie als eerste aan bod komt. Daarbij wordt ingezet op voldoende geschoold personeel (de aanbodkant) en de keuzes van werkgevers in de indeling van werk, werving en selectie (de vraagkant). In de Human Capital Agenda vormen drie verandertrajecten de ruggengraat van deze agenda:

  • Flexibel en regionaal scholingsaanbod in “Academies’ heeft als doel om snellere scholing van personeel mogelijk te maken. Deze scholingsmogelijkheden sluiten aan op de behoefte van de werkgevers, maar ook bij de voorkeuren van de toekomstige werknemers die de scholing volgen.
  • Oriëntatiecarrousels: kennismaken met mogelijke baankansen en mogelijkheden voor scholing. Deze carrousels richten zich op werkzoekenden en werkenden die een baanswitch overwegen.
  • HR-ondersteuning aan MKB-bedrijven: Regio Foodvalley kent een opvallend hoog aantal mkb-bedrijven. Van de ruim 35.000 bedrijven en organisaties in de regio heeft ruim 87% minder dan vijf medewerkers in dienst. Vaak hebben deze bedrijven beperkte HR-capaciteit. Door het beschikbaar stellen van HR-vouchers kunnen bedrijven maatwerkondersteuning inkopen.

Proces

De Human Capital Agenda is op vrijdag 10 februari 2023 door het algemeen bestuur van Regio Foodvalley vastgesteld. De agenda is in gezamenlijkheid met partners uit het onderwijs, overheid en ondernemers tot stand gekomen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten