Een nieuw frietje ontwikkelen is een boeiend proces

Met het nieuwe Innovation Center in Bergen op Zoom kan Lamb Weston lekker versnellen.

Innovatie kost tijd, mensen en focus, maar levert ook heel veel op. Nieuwe producten, nieuwe technieken, nieuwe markten. In de keten van aardappel tot friet zitten nog volop innovatiekansen. En daar maakt het versnellen echt het verschil.

Een mooi nieuw product is REALLY Crunchy Fries

Wist je dat het ontwikkelen van een nieuw aardappelras zo’n 10 jaar tijd vergt? Het is een samenspel tussen de aardappelveredelaar, de aardappelteler en de aardappelverwerker.

En ook het ontwikkelen van een nieuw frietje is een langlopend innovatieproces. Zo is er recentelijk door Lamb Weston een innovatieproject afgerond: de introductie van REALLY Crunchy Fries. Geintroduceerd op de horecava begin dit jaar.

De opdracht was om in te spelen op de vraag van de klanten: een zo krokant mogelijk frietje met een ambachtelijk uiterlijk. Het heeft 2 jaar geduurd om tot een geweldig mooi  eindproduct te komen. En dan lukt het vooral ook omdat zo’n project hoge prioriteit heeft binnen de organisatie in het besef dat innovatie vooruitgang betekent.

Lamb Weston

Als productontwikkelaar heb je bij ons met heel veel facetten te maken

Onderzoek, productvalidatie, testen, roadmaps, benchmarken, analiseren van nieuwe inzichten, aanvragen van een octrooi….. je hebt met heel veel vakgebieden en collega’s te maken. Echt teamwork. Vragen als: welke combinatie van ingredienten werkt het beste, wat levert dit voor resultaten op, zijn aan de orde van de dag. Verschillende samples maken is ook een vak apart. Er is een nauwe samenwerking met marketing om in te spelen op consumentenbehoeftes, er worden consumentenpanels georganiseerd en bij elke stap nieuwe inzichten verzameld. En ook operators in de fabriek worden bij het innovatieproces betrokken, want zij weten als geen ander waar je technisch tegenaan loopt als je iets wijzigt in de specificaties.

Volop en duurzaam experimenteren in het Innovation Center

Juist de kleinschaligheid in dit nieuwe Center biedt mogelijkheden om vaker, uitvoeriger en extremere innovaties te testen. Als dat in 1 van de 6 Europese fabrieken gedaan wordt, dan is dat veel omslachtiger. Het vergt kostbare productietijd en is niet efficient om voor een idee een paar uur productietijd in te leveren. De testlijn in het proeflab biedt wel die mogelijkheid.

Het is testen, testen, testen om tot het beste product te komen. Dus die kleine schaal maakt het haalbaar om echt ver te gaan met de productontwikkeling. En dit levert telkens weer nieuwe inzichten op. Dit zal zeker gaan leiden tot een versnelling.

In het innovatiecentrum ligt de focus ook op duurzaamheid en is er goed gekeken naar het verlagen van het energie- en waterverbruik. We steken ook tijd, geld en onderzoek in het uittesten van nieuwe technologieën die bijdragen aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 door deze op te schalen naar al onze fabrieken. En dan hebben we het ook over energie- en waterverbruik door bijv. hergebruik en het recyclen van water. Zo komen we ook hier weer op nieuwe ideeen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten