Een familiebedrijf overnemen, waar te beginnen?

In deze blog geeft Teun Onstenk, overnameadviseur bij Van Oers, u hier meer inzicht in, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het grootste verschil tussen een verkoop aan een externe partij of aan familie

Bij een bedrijfsverkoop aan een externe partij is de transactiesom vaak het belangrijkst, bij familieovernames zijn meestal andere zaken van belang. Voor een bedrijfsovername in familiesferen is het belangrijk dat niemand binnen de familie achtergesteld wordt. Maar hoe pakt u dit zorgvuldig aan en voorkomt u dat er een conflict ontstaat binnen de familie of met de belastingdienst?

Begin op tijd met de voorbereiding en communiceer met elkaar

Ook bij een overdracht aan familie geldt dat op tijd moet worden gestart met de voorbereiding op de toekomstige overdracht. Door tijdig te beginnen, kunnen plooien glad gestreken worden en kan er toegewerkt worden naar een optimale organisatiestructuur. Daarnaast zijn er bij een bedrijfsoverdracht aan familie enkele punten die extra aandacht vergen. Voor een optimale overdracht is het bevorderlijk dat opvolging al enkele jaren actief is in de onderneming. Dit zorgt ervoor dat de dagelijkse leiding in het bedrijf gelijk blijft. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat na de overname de rol van de verkopers (ouders) duidelijk is. Het is begrijpelijk dat verkopers na overdracht zich bemoeien met het dagelijks bestuur, maar te grote bemoeienis van verkopers kan leiden tot verwarring onder medewerkers of zelfs tot interne irritatie. Als familieleden (kinderen) geen deel uitmaken van het bedrijf, heeft de overname ook gevolgen voor hen. Het is belangrijk om hier van te voren duidelijke afspraken over te maken. Door het gesprek tijdig aan te gaan met alle betrokkenen een open dialoog te voeren, wordt het gehele proces van overdracht eenvoudiger en worden de uitgangspunten door iedereen gedeeld. Ook dit verkleint het risico op frictie, nu of in de toekomst.

Belangrijk om rekening mee te houden

Het is goed om te weten dat bij een familieoverdracht aanspraak gemaakt kan worden op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook de bedrijfsopvolging faciliteit (BOF) genoemd. Om in aanmerking te komen voor de BOR moet de onderneming minimaal één jaar in het bezit zijn van de erflater en mag de onderneming niet binnen vijf jaar verkocht of gestaakt worden. De BOR kent een voorwaardelijke vrijstelling van 100% tot een ondernemingsvermogen van € 1.119.845. Is de onderneming meer waard, dan geldt boven deze waarde een vrijstelling van 83%. Dit vrijgestelde bedrag geldt voor het verkrijgen van de gehele onderneming. Er wordt niet gekeken naar hoeveel elke erfgenaam aan waarde verkrijgt.

Bij een familieoverdracht kan de neiging ontstaan om de onderneming voor een lage prijs over te dragen. Echter, de belastingdienst kan een naheffing of boete eisen als blijkt dat het bedrijf voor een te lage prijs is overgegaan (uit hoofde van schenking). Dit kan voorkomen worden door het bedrijf over te dragen voor een eerlijke prijs. Daarom doet u er als familie verstandig aan om een waardeerder (Register Valuator) in te schakelen. Deze waardeerder kan een onderbouwde waarderingsrapportage over de onderneming opstellen. Een waarderingsrapportage kunt u altijd gebruiken als onderbouwing voor de overnameprijs als de belastingdienst naderhand toch nog onverhoopt op de deur klopt. Daarnaast verschaft het rapport duidelijkheid aan alle familieleden die zijn betrokken bij het moment van overdracht en in de toekomst.

Passend en persoonlijk advies

Van Oers Corporate Finance helpt om tot een eerlijke waarde van uw bedrijf te komen. Zoals u ziet, zijn er meerdere factoren die in een overnametraject binnen de familie een rol spelen. Hierbij mag een goede voorbereiding niet ontbreken. Om dit traject in goede banen te leiden, helpt Oers Corporate Finance bij het ontzorgen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten