Een baan over de grens en thuiswerken in Nederland? Even binnenlopen bij GIP Kleve

Het GrensInfoPunt (GIP) van de Euregio Rijn-Waal in Kleve (Kleef) geeft grensarbeiders kosteloze informatie en advies over het werken aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens. Elke maand vindt er bij het GrensInfoPunt een inloopochtend plaats, waar deskundigen praktische informatie en voorlichting geven. Ook ondernemers kunnen er terecht met al hun vragen wanneer zij werknemers uit Duitsland in dienst willen nemen. Het is namelijk belangrijk om dit goed te regelen. Het thuiswerken, dat sinds de coronapandemie sterk in opkomst is, kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het inkomen. 

Ondanks de veranderingen in regelgeving kan een baan aan de andere kant van de grens voor veel Nederlanders aantrekkelijk zijn. Werken in Duitsland biedt veel voordelen. Voor Nederlandse werkgevers kan het bovendien interessant zijn om personeel uit Duitsland in dienst te nemen. “Tegelijkertijd is er door de coronapandemie veel veranderd. Er wordt bijvoorbeeld veel meer thuisgewerkt”, zegt coördinator Marco Flipse van het GrensInfoPunt in Kleve. “Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben werknemers daarnaast veel meer keuze om dicht bij huis hun droombaan te vinden.”

Kosteloos advies

Voor wie personeel uit Duitsland in dienst neemt, of voor wie als werknemer aan de andere kant van de grens aan de slag gaat, verandert er veel. Daarom houdt het GrensInfoPunt elke maand spreekuren voor zowel werkgevers als werknemers, waar belangstellenden geheel vrijblijvend en kosteloos advies krijgen van de samenwerkende partners. De Sociale Verzekeringsbank en de Deutsche Rentenversicherung geven uitleg over pensioenen, en wie meer wil weten over belastingzaken kan terecht bij de specialisten van de Belastingdienst en het Finanzamt. Voor de arbeidsbemiddeling zijn deskundigen van UWV en de Bundesagentur aanwezig.

De spreekuren van het EURES-Team Rijn-Waal betreffende grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling vinden niet alleen plaats bij het GrensInfoPunt aan de Emmericher Strasse in Kleve, maar sinds kort ook op twee andere locaties, vertelt Flipse. “We zitten ook één keer per maand bij UWV aan de Terborgseweg in Doetinchem en bij de Bundesagentur in Kleve, op de locatie Hoffmannallee.” Informatie over de meest recente ontwikkelingen is ook online te vinden, op grenzarbeit.eu.

Thuiswerken

Tijdens de coronapandemie zijn er verschillende uitzonderingsregelingen voor grensarbeiders ingevoerd. Het uitzonderingsbeleid op het gebied van belastingen is eind juni 2022 afgelopen. “Sinds 1 juli 2022 gelden bij thuiswerken voor een buitenlandse werkgever weer de normale regels uit het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland”, aldus Flipse. “Dat betekent dat wanneer door thuiswerken minder dan 90 procent van het inkomen in het werkland verdiend wordt, dat invloed kan hebben op de kwalificering als binnenlands/buitenlands belastingplichtige. Ook kan dit invloed hebben op bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.”

Op 1 juli 2023 verandert bovendien ook de regelgeving wat het sociale verzekeringsrecht aangaat. Bij deze nieuwe regelgeving moet rekening worden gehouden met enkele bijzonderheden. Zo omvat de thuiswerktijd tot 50 procent alleen het werken vanuit de eigen woning. “Mobiel werken (telewerken) onderweg of vanuit een derde land valt niet onder de nieuwe regeling, maar onder de basisregeling die voorheen gold”, aldus Flipse.

Pensioen en AOW

Grensarbeiders die in Nederland wonen en in Duitsland werken of vice versa, krijgen te maken met twee verschillende pensioensystemen. Wie in Nederland werkt, bouwt naast de AOW-uitkering vaak nog pensioen op. Een dergelijk pensioensysteem kent Duitsland niet: Duitsland heeft één systeem voor een pensioenuitkering bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en een weduwetoelage bij overlijden. Via hun salaris betalen werknemers een bepaald bedrag aan de Deutsche Rentenversicherung. Dit bedrag is afhankelijk van hun inkomen. Veel bedrijven bieden daarnaast een bedrijfspensioen aan. Werknemers zijn echter niet verplicht hieraan deel te nemen.

Verschil in pensioenleeftijd

Hoe ziet een pensioen eruit wanneer iemand zowel in Nederland als in Duitsland heeft gewerkt? Een voorbeeld: een werknemer uit Nederland is op zijn veertigste verhuisd naar Duitsland om daar te gaan werken. Na pensionering op 65-jarige leeftijd verhuist hij weer terug naar Nederland. “De klassieke Nederlandse pensioenberekening gaat uit van een opbouw van twee procent AOW per gewerkt jaar. In dit geval krijgt de gepensioneerde een gedeeltelijk Nederlands AOW en pensioen, gebaseerd op het in Nederland gewerkte en/of woonachtige aantal jaren, en een Duits pensioendeel voor de jaren die in Duitsland zijn opgebouwd”, aldus Flipse. De leeftijd waarop werknemers met pensioen kunnen gaan, verschilt overigens per land: voor wie bijvoorbeeld in 1961 in Nederland geboren is, ligt de pensioengrens op dit moment bij 67 jaar en drie maanden. In Duitsland ligt de grens voor dat geboortejaar momenteel bij 66 jaar en 6 maanden.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten