Duurzame toepassingen voor onderwijsinstellingen SKOR

De afgelopen periode zijn bij diverse onderwijsinstellingen in Tiel waaronder De Dagobert en de Rotonda duurzame Led-verlichtingsinstallaties met aanwezigheidssensor toegepast. Met het vaststellen van het strategisch beleidsplan houdt Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) al jarenlang rekening met het verduurzamen van haar gebouwen.

“Omdat we met publiek geld te maken hebben, zijn we verplicht verantwoording af te leggen hoe het een en ander wordt besteed. Vanzelfsprekend worden er geen kostbare investeringen gedaan in bestaande huisvesting die nog maar voor een korte periode in gebruik zal zijn. Het laaghangend fruit is hetgeen waar we ons op richten. Denk hierbij aan het vervangen van bestaande TL-verlichting voor duurzame Led-verlichting met aanwezigheidssensor in een betrekkelijk nieuw gebouw. Een relatief eenvoudige aanpassing met een mooi rendement.” aldus Mark Verheijden, Staffunctionaris Financiën, Facilitair & ICT.

Verder geeft Mark aan dat in dit continue proces van aanpassen en verbeteren, RTP een belangrijke rol speelt. Zij fungeren als aanspreekpunt en regelen de zaken met betrekking tot werktuigbouwkundige- en brandmeldinstallaties en voeren het onderhoud uit. Maar ook hebben zij een sterk adviserende rol wanneer de begroting het toelaat en er plannen zijn om zaken op te pakken. Zo zijn er momenteel ook plannen om zonnepanelen te installeren op diverse onderwijsgebouwen.

Duurzame toepassingen in zowel nieuwbouw als bestaande huisvesting

“Ik vind het niet alleen interessant om bestaande gebouwen onder te loep te nemen maar het is ook fascinerend om te zien welke technieken er zijn die we hebben toegepast in nieuwbouw. Zo heeft De Stater in Passewaay Tiel verlichting die zich aanpast aan het al aanwezige daglicht. Nooit sprake van extra energieverbruik” merkt Mark op. “Het mes snijdt aan twee kanten wanneer er wordt geïnvesteerd in duurzame toepassingen. We laten zo niet alleen zien dat we bijdragen aan een groene samenleving maar ook onder onze leerlingen is een steeds groter groeiend besef dat we zuinig moeten zijn op moeder Aarde.”

De SKOR

De SKOR heeft 12 onderwijsinstellingen in Tiel en directe omgeving en biedt goed onderwijs op maat, waarbij leerkrachten en ouders samen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar actief positief kritische en creatief denkende mensen die hen in staat stelt een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving. Dit krijgt gestalte in onderwijs dat vaardigheden en de katholieke identiteit, waarbij voldoende ruimte is voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen.

Wilt u weten wat RTP Elektrotechniek voor u kan betekenen op het gebied van verduurzamen? Neem dan contact op. Bent u geïnteresseerd in de projecten van RTP Elektrotechniek? Klik dan hier.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten