Duurzaam zijn we én in diverse opzichten

Waar denkt u als eerste aan bij het begrip ‘duurzaam’?

Ons valt op dat ‘duurzaam’ nu vooral lijkt te gaan over de kwaliteit van een product/proces m.b.t. de toekomst. Begrijpelijk maar niet altijd helemaal juist. Duurzaam staat in het algemeen voor ‘wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur.’  Knieriem ziet het woord duurzaam dan ook in een breder perspectief.

J. Knieriem b.v. (JKG) bestaat inmiddels 180 jaar én focust op duurzame oplossingen voor de toekomst

Dit ten aanzien van onze medewerkers, producten, productiemethodes en werkwijzen. Zo werken we aan oplossingen die beter zijn voor toekomstige generaties en onze omgeving. Inmiddels produceren wij diverse producten die een significant lagere CO2-footprint hebben dan de conventionele uitvoeringen. En dat met dezelfde of zelfs betere prestaties en/of kwalificaties dan voorheen. Daarnaast zetten wij waar mogelijk in op circulair ontwerpen en duurzamer en energiezuiniger produceren.

Recycle aluminium + Bamboe verkeersborden en lichtwegwijzers op zonne-energie

Voor verkeersborden wordt waar de sterkte-eisen dit toelaten, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recycle aluminium. Alle lakken zijn water gedragen. De bamboe verkeersborden hebben een veel lagere CO2-footprint dan de stalen of aluminium uitvoeringen en zijn dan ook in alle opzichten duurzamer. Of neem onze lichtwegwijzers. Deze zijn circulair ontworpen, voorzien van led-verlichting en kunnen optioneel volledig op zonne-energie functioneren. Deze lichtwegwijzers verbruiken (ook zonder zonnecellen) fors minder energie dan de conventionele uitvoeringen. Ook hier is duidelijk sprake van een win-win-situatie. Last but not least wordt meer dan 60% van onze uit kunststof vervaardigde producten gemaakt van gerecycled kunststof.

Duurzamer produceren heeft onze onverdeelde aandacht

Duurzamer ontwerpen en produceren is voor onze maatschappij op lange termijn van groot belang. Daarom maken wij er werk van. Onder andere door restwarmte uit ons productieproces in te zetten voor verwarming van onze fabrieksruimtes. Via een gesloten systeem en waterbassin wordt het koelwater in ons productieproces met minimaal energieverbruik op de juiste temperatuur gehouden. Daarnaast wordt een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte opgewekt door zonnepanelen. Voor het intern transport wordt dan ook alleen gewerkt met elektrische til- en transportmiddelen. Deze worden net als 20% van ons bedrijfswagenpark opgeladen met stroom uit de zonnepanelen. Voor het aflakken van al onze verkeersborden stapten wij over op water gedragen lakken. Tot slot zijn we bijna volledig overgestapt op energiezuinige led-verlichting in de fabriekshallen en kantoren. Daarbij zijn de sanitaire ruimtes voorzien van bewegingssensoren. Zo wordt er waar mogelijk geacteerd op duurzamer produceren en functioneren en is een JKG-product altijd een duurzaam kwaliteitsproduct.

Duurzaam ondernemen in relatie tot je omgeving

Het laatste deel van dit duurzaamheidsverhaal is geen sluitstuk. In tegendeel zelfs. Ons bedrijf kent een verantwoordelijkheid naar onze omgeving en naar de toekomst. Dit eerst en vooral naar onze medewerkers en hun gezinnen. Daarnaast zijn er buren plus zakelijke en maatschappelijke relaties. Bij deze verantwoordelijkheden staan we niet iedere dag stil omdat het door de tijd is opgebouwd en verweven zit in de bedrijfscultuur en hoe we met elkaar omgaan. Wat voor ons op dit gebied zwaar weegt, is werken aan en met duurzame relaties. Wij streven er dan ook naar onze medewerkers een in alle opzichten veilige en duurzame werkplek te bieden. Ook m.b.t. externe relaties sturen wij op langlopende samenwerkingsverbanden. Dit doen we al lang en wordt wat ons betreft gecontinueerd.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten