Duurzaam Scalda

Scalda zet zich in voor een duurzame samenleving

Duurzaam Scalda wil studenten en haar medewerkers inspireren in de transitie naar een duurzame samenleving. “Als onderwijsinstelling in Zeeland zijn we betrokken bij het opleiden van jonge mensen.

Green Office

Vanuit het thema duurzaamheid zoeken we naar kansen en creëren we mogelijkheden in het onderwijs,” legt Natasja Duinkerke uit. Natasja is voorzitter van the Green Office van Scalda. Duurzaam Scalda-activiteiten worden bedacht, ondersteund en/of aangejaagd vanuit the Green Office. “Zo’n 10 ambassadeurs vanuit verschillende onderdelen van Scalda vormen the Green Office. Dit zijn medewerkers, zoals docenten en ondersteunend personeel, maar ook studenten. Dit schooljaar hebben zij bijvoorbeeld hard gewerkt aan de week van de duurzaamheid in oktober en de week van de circulaire economie in februari.”

Tijdens dergelijke bewustwordingsweken worden op de locaties van Scalda allerlei activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Denk aan een smoothiefiets waarmee je met je eigen energie een blender kan laten draaien, vegan assortiment in de kantines, bloembollen planten voor biodiversiteit in de schooltuinen, oude boeken hergebruiken door er meubels van te maken en inzamelen van kleding onder het motto “Draag je het niet, doneer het dan!”. “Deze acties delen we zoveel mogelijk op de social media-kanalen van Scalda en via de Zeeuwse pers om daarmee weer anderen te inspireren tot een duurzaam leven.”

Onderwijsprogramma

Naast deze actieweken is duurzaamheid een onderdeel van het onderwijsprogramma. Zo worden de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties tijdens vakken als Loopbaan en Burgerschap behandeld, wordt het keuzedeel Duurzaamheid aangeboden, doen studenten mee met wedstrijden zoals Smart Circulair en zijn er stage-opdrachten gericht op duurzaamheid. “Door het thema te borgen in het onderwijs zal het bij studenten en docenten steeds meer een vanzelfsprekendheid worden om na te denken over de impact die je handelen heeft op de wereld waarin je leeft,” aldus Natasja.

“Daarnaast wil Scalda als organisatie zelf ook bijdragen. Dat doen we door bijvoorbeeld op onze locaties zonnepanelen te installeren, laadpalen te plaatsen, duurzaamheid te betrekken bij onze inkoop, stimuleren van carpoolen en de thermostaat een graadje lager te zetten.” Bij duurzaamheid denken we vaak alleen aan het milieu, maar de 17 sustainable development goals, waar Scalda op inzet, behelzen meer. Denk daarbij aan het bestrijden van armoede, bevorderen van de gezondheid, gendergelijkheid, etc. en het opzetten van samenwerkingen om deze doelen te bereiken.

https://scalda.nl/over-scalda/duurzaamheid

GERELATEERD

Artikel gaat over

Scalda
Scaldahttps://scalda.nl/volwassenenonderwijs
SAMEN MAKEN WE ZEELAND Als onderwijspartner voor leren en werken werkt Scalda samen met meer dan 5.000 bedrijven en instellingen. Met ons ruime aanbod opleidingen, cursussen en trainingen blijven werknemers zich ontwikkelen. Hierbij werkt Scalda nauw samen met Helix Learning.

Meer berichten