Duurzaam ondernemen gaat verder dan enkel zonnepanelen.

Al sinds 1987 is Jonker & Schut een sociaal familiebedrijf actief in de levensmiddelen industrie. Jaarlijks gaan er duizenden tonnen poedervormige zuivel met het Barnevelds Food-erkenningsnummer de grenzen over. In een kapitaal-, en energie vragende industrie is strategisch voorsorteren op de toekomst essentieel.

De ontwikkelingen in de wereld met betrekking tot mens, milieu en klimaat brengen vele uitdagingen met zich mee in de sector. in de huidige markt  is duurzaam ondernemen een vereiste geworden– anders dan een gunstige extra. Bij klantbezoeken, sollicitaties of gesprekken met partners komt het thema duurzaamheid steeds vaker aan bod.

Zonnepanelen

Jonker & Schut houd hier in alle facetten van bedrijfsvoering rekening mee.  Denk aan zonnepanelen, waarvan er bijna 6.000 op de daken liggen. Deze groene stroom wordt o.a. ingezet voor het eigen machinepark. Maar ook de vrachtwagens die voldoen aan de Euro 6 norm, nu 91% van het wagenpark. De elektrische bedrijfswagens waarmee tussen locaties gependeld wordt. En de duurzame wasstraat waar slechts 15% leiding water wordt gebruikt.  Zo zijn er nog legio van tastbare inspanningen. Echter, duurzaamheid gaat verder dan alleen zonnepanelen of elektrische voertuigen.

Certificaten

Om gestructureerd te committeren aan een MVO-management systeem Heeft Jonker & Schut in 2021 gekozen om zich te certificeren. Inmiddels is Jonker & Schut drie jaar lang met succes gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 3. Om deze certificering te behalen en behouden dien je als bedrijf te focussen op je leveranciers, lokale betrokkenheid,  hoe je met personeel omgaat en natuurlijk ook hoe je omgaat met het milieu. Waar het voor Jonker & Schut eigenlijk al vanzelfsprekend is dat veelal lokale leveranciers worden ingezet, bezegeld de certificering het principe. Daarnaast zorgen initiatieven zoals het samenwerken met lokale scholen en instanties ook voor aanloop van nieuw en betrokken personeel. Jonker & Schut biedt diverse praktijkopleidingen aan, en deelt haar kennis met Jongeren die wonen in de regio. De diversiteit binnen het bedrijf helpt hierbij. Jongeren kunnen beginnen in de wasstraat, of loods, waarna ze doorgroeien tot chauffeur, voorman of in een andere richting. Maar ook IT wordt steeds belangrijker. Én hierin merk je dat jongeren met kennis ook écht nodig zijn om up-to-date te blijven.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen het aanschaffen van zonnepanelen of het kopen van elektrische voertuigen. Jonker & Schut merkt dat het om de gehele processtroom gaat. Zo kan je transportbewegingen minimaliseren door gebruik te maken van slimme software en data. En tevens energie besparen door de nieuwste ontwikkelingen en duurzame technieken toe te passen in nieuwbouw.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten