Duurzaam omgaan met energie-data

In 2050 zal het energieverbruik vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. Tegelijkertijd doen innovaties een beroep op het huidige energiesysteem. Denk aan elektrisch rijden en slimme apparaten die pas aan gaan wanneer er duurzame elektriciteit beschikbaar is. Deze ontwikkelingen brengen grote behoefte aan informatie over energie(stromen) met zich mee. En om deze dynamische energie te laten stromen, is er ook veel data-uitwisseling nodig.

In de loop der jaren zijn er verschillende portals beschikbaar gesteld die hierbij kunnen helpen, zoals energieinbeeld.nl, het CBS, lokaalklimaatportaal.nl, nationaleenergieatlas.nl en warmteatlas.nl. Deze portals visualiseren de energie-datapunten op een kaart van Nederland en bieden inzicht in de actuele verschillen tussen de regio’s. Het grootste nadeel van dit soort portals is dat je niet zelf beschikt over de brondata. Als je eigen analyses wilt maken, controle wilt hebben over de parameters of wilt onderzoeken hoe waardes veranderen in de loop der tijd, zal je de bron rechtstreeks moeten benaderen, de data moeten historiseren en klaar moeten maken om te integreren met andere bronnen.

extractorone

Data

De grootste uitdaging ligt niet in het vinden van de data; deze is in overvloed te vinden. Het probleem is dat deze data verspreid is over verschillende bronnen en gedistribueerd wordt in complexe dataformaten (bv. XML, JSON), al dan niet ondersteund door een zogeheten API of webservice. Niet elk bedrijf heeft de kennis en kunde hiervoor in huis. Een programmeur inschakelen kost vaak veel tijd en geld.

eXtractorONE biedt hiervoor een intuïtief softwarepakket aan, waarmee eenvoudig nieuwe databronnen aangeboord en verwerkt kunnen worden; de gebruiker wijst een bron aan en een target database en de data wordt geladen. Wijzigingen in de brondata worden automatisch verwerkt en er wordt historie opgebouwd.

extractorone

Het team van eXtractorONE kan helpen om de vergaarde (openbare) bronnen te koppelen met in-house data uit eigen systemen. Daarnaast is het mogelijk om een compleet ‘Data Warehouse’ in te richten, waarin de data gehistoriseerd wordt en betekenis krijgt. Bovendien heeft eXtractorONE al integraties met bekende energie-data-bronnen, zoals bijvoorbeeld de energie-labels van EP-Online, uitstootdata (RIVM) en dynamische energieprijzen (ENTSOE). Naast open data hebben we ook metervolgsystemen van nutsbedrijven ontsloten.

Verlies geen energie met pogingen om deze data te verzamelen, te koppelen en te historiseren. Haal energie uit de mensen die dit al doen.

Neem contact met ons op via +31 (0) 40 851 65 65.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten