‘Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving’

In de recent verschenen online bundel ‘Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving’ koppelen Fontys onderzoekers kennis vanuit onderzoek van Fontys en ander nationaal en internationaal onderzoek aan de betekenis ervan voor scholen, opleidingen en organisaties en bedrijven.

Daarmee willen de auteurs concrete handvatten bieden, zodat docenten/opleiders, werkgevers, maar ook studenten en werknemers zelf onderbouwd kunnen werken aan een leven lang leren en veranderen. De bundel is samengesteld langs vijf subthema’s, namelijk future skills, leven lang ontwikkelen, inclusiviteit in het onderwijs, impactvolle hybride leeromgevingen en lerende organisaties.

De bundel is geschikt voor professionals in de praktijk die bezig zijn met genoemde thema’s, en voor onderzoekers die snel een overzicht willen van het thema. De bundel is op deze website beschikbaar.

Future skills

Future skills zijn, naast een goede kennisbasis, cruciaal om in de toenemende dynamiek van de huidige tijd om te gaan met de veranderingen in wonen, leven en werken. Future skills krijgen vooral impliciet aandacht in het onderwijs en in de werkcontext, waarbij het ontbreekt aan handvatten en systemen om future skills te waarderen en te beoordelen. Toch wijzen de schrijvers, Kelly van Beek en Quinta Kools, op enkele veelbelovende modellen.

Leven lang ontwikkelen

Over het thema Een leven lang ontwikkelen: van praten naar doen, zien de onderzoekers, Marian Thunnissen en Cees-Jan Pen, welke vraagstukken een rol spelen bij een leven lang ontwikkelen. Vier typen knelpunten bij het realiseren van een leven lang ontwikkelen worden benoemd. Zoals bijvoorbeeld het gebrek aan een sense of urgency bij betrokkenen en handelingsverlegenheid bij werkgevers. De aanbevelingen zijn gericht op de rol van werknemers zelf, het onderwijs en de rol van werkgevers.

Inclusiviteit in het onderwijs

In deze kennissynthese benoemen de onderzoekers, Linda van den Bergh en Isabelle Diepstraten, inzichten uit onderzoek over het bevorderen van diversiteit in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat ongelijke kansen voor leerlingen ontstaan als leraren zich onvoldoende bewust zijn van hun vooroordelen en (veelal lage) verwachtingen. Ze bieden concrete handvatten en tools voor scholen om inclusiviteit in het onderwijs te bevorderen.

Impactvolle hybride leeromgevingen

Hybride leeromgevingen zijn leeromgevingen waarin onderwijs en praktijk samen werken, leren en innoveren. Deze leeromgevingen bieden veel mogelijkheden om future skills te ontwikkelen en een leven lang leren te bevorderen, maar er is nog veel onduidelijk over de wijze waarop dergelijke leeromgevingen ingericht en vormgegeven dienen te worden om impactvol te kunnen zijn. Miranda Snoeren en Peter Bos hebben zes aanbevelingen geformuleerd op basis van onderzoek, alsmede een keur aan concrete instrumenten en tools voor opleidingen en hun partners om hier concreet aan te werken.

Lerende organisaties

In de laatste kennissynthese gaan Petra Swennenhuis en Anje Ros in op het belang van scholen en andere organisaties om zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie. Om zo flexibel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en optimaal gebruik te maken van de expertise van werknemers. Aanbevelingen worden gedaan om gericht te werken aan de ontwikkeling van een leercultuur.

De online bundel is op deze website te vinden.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten