Door intensieve regionale samenwerking werkgevers ontlasten en werknemers aan werk helpen of aan het werk houden

Ondanks en soms dankzij de coronacrisis zitten veel bedrijven nog steeds te springen om personeel. Verschillende organisaties in West-Brabant hebben daarom de handen ineen geslagen. Zij ondersteunen werkgevers bij overschot of krapte op de arbeidsmarkt en begeleiden mensen die zonder werk zitten of iets anders zoeken (via een leerwerktraject), naar een betaalde baan.

Foto: Anja den Braber & Ivo van Opbergen

Ivo van Opbergen is accountmanager Curio bedrijfsopleidingen. “Waar sommige branches al medewerkers hebben moeten laten gaan, komen ze in de elektro-, en installatie- en procestechniek handen tekort. Veel vraag is er ook in de logistiek, ICT, de zorg en de groene sector. Vanuit Curio helpen we onder andere zij-instromers met het vinden van passend werk met de leerwerktrajecten die daarbij aansluiten. Daar hebben we de afgelopen drie jaar stevig op ingezet en nu borduren we daar op voort.”

Platform West-Brabant werkt door

Van Opbergen werkt mee aan West-Brabant werkt door, een regionaal mobiliteitsteam dat in de coronacrisis is gestart door Curio, de gemeente Breda, VNO NCW Brabant Zeeland, CNV, FNV, Avans, Rewin, S-BB, Regio West-Brabant en WSP West-Brabant. West-Brabant werkt door kijkt met werkgevers en werknemers naar opties voor werk en onderwijs. Het online platform geeft werkgevers toegang tot het werkzoekendenbestand in de regio, werkzoekenden kunnen werkgevers ontmoeten en werknemers kunnen er terecht met vragen over werk en scholing.

Van de horeca naar de zorg

De coronacrisis was nog maar net in Nederland toen de partners van West-Brabant werkt door zowel onder- als overcapaciteit bij werkgevers signaleerden. Anja den Braber, programmamanager bij de gemeente Breda, blikt terug op de periode dat ruim drieduizend werkgevers door het gezamenlijke team werden gebeld met de vraag waarmee ze precies konden helpen. “We zijn bijvoorbeeld bedrijven gaan ontlasten in personeelskosten door mensen elders te plaatsen. Een voorbeeld is het traject samen met Koninklijke Horeca Nederland om mensen uit de horeca op te leiden en tijdelijk uit te lenen aan de zorg.”

Koploper

Met vijf andere regio’s mag het regionale mobiliteitsteam West-Brabant zich nu landelijk één van de koplopers noemen in het helpen van de werkgevers en het begeleiden van mensen naar werk. Den Braber: “Samen bespreken we de werkzoekenden die zich aanmelden via West-Brabantwerktdoor.nl of die worden doorverwezen door één van de partners. We onderzoeken welke afweging een werkzoekende maakt en wat de drijfveren zijn. Met Curio én met Avans kijken we welke omscholingstrajecten we klaar moeten hebben staan zodat we mensen zo snel mogelijk aan werk kunnen helpen. Corona zorgt ervoor dat alle betrokken partners nog sterker de noodzaak voelen tot samenwerken.”

1,4 miljard euro

Op het moment dat de crisis begon, konden werkgevers rekenen op ondersteunende maatregelen vanuit de overheid. De verwachting is dat zodra deze steunmaatregelen ophouden, veel bedrijven alsnog afscheid moeten nemen van personeel. Den Braber: “Voor die mensen is, indien nodig, landelijk 1,4 miljard euro beschikbaar, om hen zoveel mogelijk direct van werk naar werk te begeleiden. Wat wij nu niet gaan doen, is vanuit hokjes redeneren. We nemen allemaal de telefoon op en zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen.”

Flexibiliteit

Den Braber merkt op dat bij de samenwerkingspartner Curio de flexibiliteit en de manier waarop ze inspelen op de behoefte van werkgevers en werknemers een vlucht heeft genomen. Curio sluit nauw aan bij de verschillende arbeidsmarktvraagstukken binnen de regio en is hierbij een volwaardige gespreks- en opleidingspartner. Er ontstaat meer samenwerking met bijvoorbeeld de gemeenten en het UWV om mensen die aan de kant staan zoveel mogelijk op de werkvloer te ontwikkelen door maatwerk te leveren.”

Leven Lang Ontwikkelen 12-67 jaar

Curio maakte aan de hand van volwasseneducatie al eerder een grote slag door met flexibele en kortere opleidingstrajecten meer aan te sluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. “De tijd van opleiden tot 23 jaar is al lang voorbij”, weet Van Opbergen. “We zetten in op een Leven Lang Ontwikkelen voor een doelgroep in de leeftijd van 12 tot 67 jaar. Hierdoor was Curio al ver voor de coronacrisis een gesprekspartner voor werkgevers, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers.”

De twee doen nog een oproep aan werkgevers om tijdens de lock down uit de freeze stand te komen. “Deze samenwerking en de hulp die we bieden, betreft een duurzaam arbeidsmarkt vraagstuk. Ook los van corona wil je over vijf jaar nog steeds met het juiste personeel aan de slag. Dat is een gezamenlijke opgave.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten