Dit is wat social return en maatschappelijke cohesie met elkaar te maken hebben

In een wereld waar het zakelijke succes vaak draait om winst, brengt social return een dosis menselijkheid door te kijken naar wat bedrijven kunnen bijdragen aan de samenleving. Dit artikel werpt licht op hoe social return en maatschappelijke cohesie hand in hand kunnen gaan om een duurzame impact te creëren. Door middel van betekenisvolle samenwerkingen en het bevorderen van inclusiviteit, kunnen bedrijven de weg openen voor een hechtere en meer welvarende gemeenschap.

Social return onder de loep

Als je het woord ‘rendement’ hoort, denk je waarschijnlijk aan winst en cijfers, toch? Wel, social return gooit een beetje menselijkheid in die mix. In plaats van alleen naar de centen te kijken, vraagt het ons: “Wat kan een bedrijf teruggeven aan de samenleving?”

Social return gaat over het creëren van positieve veranderingen in de samenleving door middel van zakelijke investeringen en activiteiten. Het gaat erom dat bedrijven niet alleen voor zichzelf zorgen, maar ook bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap. Iets wat in een bedrijf als Goede Mensen bij iedere professional een rol speelt.

Laten we het tot leven brengen met een voorbeeld: Stel je een bouwbedrijf voor dat een overheidscontract wint. Als onderdeel van het contract, verplicht het bedrijf zich om een percentage van het budget te investeren in het aannemen van lokale werklozen en hen op te leiden. Hiermee krijgen mensen niet alleen een baan, maar ook vaardigheden die ze in de toekomst kunnen gebruiken. Dat is social return in actie!

De essentie van maatschappelijke cohesie

Wanneer je door een wijk loopt waar mensen elkaar begroeten, kinderen samen spelen en buurtfeesten worden georganiseerd, dan ervaar je maatschappelijke cohesie. Maar wat betekent dat eigenlijk? Maatschappelijke cohesie gaat over de onzichtbare lijm die mensen in een gemeenschap bij elkaar houdt. Het is het gevoel van saamhorigheid, gedeelde waarden en de bereidheid om elkaar te helpen.

In tegenstelling tot de meer meetbare en zakelijke benadering van social return, is maatschappelijke cohesie meer een emotionele en sociale staat van een gemeenschap. Het gaat niet alleen om het creëren van banen, maar ook om het creëren van relaties.

Een mooi voorbeeld hiervan is een gemeenschappelijke tuin in een buurt. Wanneer buren samenwerken om groenten te kweken, delen ze niet alleen de oogst, maar ook verhalen, advies en vriendschap. Dit soort activiteiten versterkt de banden tussen mensen en zorgt ervoor dat ze zich meer verbonden voelen met de plaats waar ze wonen.

Kort gezegd, terwijl social return zich focust op het bijdragen aan de samenleving via zakelijke initiatieven, gaat maatschappelijke cohesie over de verbinding en saamhorigheid tussen de leden van een gemeenschap. Ze zijn verschillend, maar zoals we later zullen zien, kunnen ze hand in hand gaan om iets geweldigs te bereiken.

Dit is hoe je dit in bedrijven integreert

In het bedrijfsleven is er een groeiend besef dat succes niet alleen in winst moet worden gemeten, maar ook in de positieve impact die een bedrijf op de samenleving kan hebben. Het integreren van social return en maatschappelijke cohesie in de bedrijfscultuur is hierbij een krachtige benadering. Deze twee concepten, hoewel verschillend, kunnen hand in hand werken om zowel het welzijn van de gemeenschap als het moreel van het personeel te bevorderen.

Een onmisbaar element is het aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale initiatieven en non-profitorganisaties. Deze connecties kunnen de basis leggen voor betekenisvolle projecten die echt iets teruggeven aan de gemeenschap. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun expertise inzetten om opleidingsprogramma’s aan te bieden die mensen helpen bij het opbouwen van vaardigheden en het verbeteren van hun werkgelegenheidskansen.

Ook is het belangrijk dat bedrijven zich richten op het bevorderen van een diverse en inclusieve werkomgeving. Dit gaat verder dan alleen het hebben van een divers personeelsbestand; het gaat om het creëren van een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Dit draagt niet alleen bij aan maatschappelijke cohesie binnen het bedrijf, maar straalt ook uit naar de bredere gemeenschap.

Als bedrijven de kracht van social return en maatschappelijke cohesie herkennen en deze op een doordachte en geïntegreerde manier toepassen, kan er een positieve synergie ontstaan. Dit leidt niet alleen tot een sterkere en meer verbonden samenleving, maar ook tot bedrijven die trots kunnen zijn op de rol die ze spelen in het vormgeven van een betere wereld.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten