Dit is ITIL (en hierom is het voor jouw bedrijf interessant)

In de IT-wereld is ITIL een belangrijk begrip. Het is namelijk de ideale opstap naar een verdere carrière binnen deze branche. ITIL is een methode die in de jaren ’80 is bedacht en door iedere organisatie in de IT kan worden gebruikt. In dit artikel ontdek je alles over ITIL en waarom dit interessant is voor jouw personeel en daarmee voor jouw bedrijf.

Wat is ITIL?

Information Technology Infrastructure Library, kortweg ITIL, is een kader dat bestaat uit een reeks met de beste praktijkoplossingen om IT-ondersteuningsdiensten aan klanten te leveren. Het is gericht op verbetering van de klanttevredenheid en productiviteit. De Britse overheid heeft de term bedacht, toen de ICT-wereld in sneltreinvaart begon te groeien. Als iemand een ITIL certificaat op zak heeft, beschikt hij of zij over de basis om in de ICT-wereld aan de slag te gaan.

Er zijn verschillende certificaten

Binnen ITIL zijn er verschillende certificaten. De meest recente versie is ITIL 4. Het kernbegrip van ITIL 4 is het servicewaardesysteem. Hierin zitten alle aspecten die een dienstverlener op orde moet hebben om zeker te weten van toegevoegde waarde te zijn. Binnen ITIL 4 wordt gebruik gemaakt van vijf componenten. Er wordt gekeken naar wat nodig is om de service van waarde te laten zijn, naar de beste bewezen praktijkoplossingen, de richtinggevende principes, het toezicht houden op goede dienstverlening en verbetering die continu doorgaat.

Waarom is ITIL belangrijk?

Information Technology Infrastructure Library is om meerdere redenen belangrijk voor jouw organisatie. Kort samengevat komt het erop neer dat je efficiënter kunt werken en de klanttevredenheid kunt laten verbeteren. De klantrelaties worden sterker, de werkwijze wordt kosten effectief en de risico’s worden beheerd.

Ieder bedrijf is op zoek naar het verhogen van de productiviteit en het verlagen van de kosten. Met ITIL worden de IT-kosten een stuk lager.

Hoe werkt ITIL in de praktijk?

Als je binnen jouw bedrijf nog niet met ITIL in aanraking bent geweest, kan het lastig zijn om dit in de praktijk te brengen. De eerste stap om te zetten is het in kaart brengen van welke problemen de organisatie probeert op te lossen en hoe deze verbeterd kunnen worden.

Daarnaast is het belangrijk om je medewerkers ITIL-certificaten te laten behalen. Dit kan op verschillende plekken in Nederland. Als dit is gebeurd, moeten er processen op maat worden gemaakt. Vervolgens bekijk je in de praktijk of de gewenste output wordt bereikt.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten