De WIA-verzekering in een notendop

Ben je werkgever? Dan is het belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten. Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat een van jouw medewerkers in de problemen komt bij arbeidsongeschiktheid. Gelukkig kun je je hiertegen verzekeren.

Zo kun je bijvoorbeeld een WIA-verzekering voor jouw medewerkers afsluiten voor inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Dat is een fijne gedachte. Probleem is dat niet iedere ondernemer bekend is met deze verzekering. Geldt dit ook voor jou? Dan sluit je deze ongetwijfeld ook niet af. Toch mag een WIA-verzekering eigenlijk niet ontbreken. Om jou te overtuigen van het nut van deze verzekering, vertellen we je hier wat een WIA-verzekering precies is.

Waarom een WIA-verzekering?

Als één van jouw medewerkers niet in staat is om te werken, valt hij/zij onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever of gaat hij of zij (bij uitzondering) in de Ziektewet. In veel gevallen is een medewerker gelukkig maar een korte tijd ziek, maar het kan ook om langdurige arbeidsongeschiktheid gaan. Als een medewerker in de Ziektewet zit, dan krijg hij/zij de eerste 104 weken (2 jaar) een Ziektewetuitkering. Als de medewerker na deze periode nog niet in staat is om te werken, kan hij/zij een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Doordat jouw medewerker een uitkering krijgt van UWV, denk je misschien dat het niet nodig is om een WIA-verzekering af te sluiten. Toch is dit wel degelijk verstandig. Met deze verzekering zorg jij namelijk voor een aanvulling boven op de wettelijke WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte medewerker. Op deze manier voorkom je dat jouw personeel flink minder inkomen heeft.

Wat is er precies verzekerd?

Als je een verzekering afsluit, betaal je hier maandelijks premie voor. Dit is bij een WIA-verzekering niet anders. Mogelijk weerhoudt dit jou ervan om deze verzekering af te sluiten. Toch zijn er genoeg redenen om deze verzekering af te sluiten. Ten eerste beperk je als werkgever het inkomensverlies van je medewerker met een WIA-verzekering. Als een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt is, vult een WIA-verzekering, zoals een WIA-hiaatverzekering uitgebreid of WIA aanvullingsverzekering, het inkomen van de medewerker vaak aan tot minimaal 70% van het loon. Vaak kun je ook kiezen voor een vergoedingsduur tot maximaal een vaste eindleeftijd of tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Waarbij de persoonlijke AOW-leeftijd afhankelijk is van de geboortedatum van een medewerker. Zo bied jij je medewerkers financiële zekerheid. Kijk bij het vergelijken van verschillende WIA-verzekeringen wel naar de dekking. Een WIA-verzekering is altijd maatwerk, en afhankelijk van de dekking kunnen de voorwaarden van elkaar verschillen.

Een tweede reden voor het afsluiten van een WIA-verzekering is de begeleiding en re-integratie na langdurig ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wil jij ondersteuning in het proces van re-integratie voor jou en jouw medewerker? Kies dan voor een verzekering met intensieve begeleiding bij re-integratie. Zo weet je zeker dat je wordt ondersteund door deskundigen die alles in het werk stellen om jouw medewerker snel en op een goede manier weer aan het werk te krijgen.

WIA-verzekering voorziet in iedere situatie

Bij een WIA-uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Jouw medewerker krijgt een WGA-uitkering als hij/zij nog (gedeeltelijk) kan werken en hiermee minder dan 65 procent van het oude loon verdient. Als de kans erg klein is dat een medewerker nog weer kan werken, is de IVA-uitkering van toepassing.

Een WIA-verzekering kan jou in beide gevallen van een passende oplossing voorzien. Zo krijgen medewerkers in de WGA die 35 procent of meer arbeidsongeschikt zijn een vergoeding. Raakt één van jouw personeelsleden volledig arbeidsongeschikt? En is er bijna geen kans op herstel? Dan krijgt deze een IVA-uitkering. Met een WIA-verzekering is jouw medewerker ook dan verzekerd van een vergoeding. Kortom: deze verzekering mag niet ontbreken in het kader van goed werkgeverschap.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten