“De Rooi Pannen is er straks over de hele breedte voor volwassen studenten”

Leren houdt natuurlijk niet op vanaf het moment dat je een diploma op zak hebt. Nu leiden we vooral op tot dat moment, maar daar komt straks verandering in. De Rooi Pannen gaat namelijk aan de slag met leven lang ontwikkelen. We schuiven aan bij Jan van Alphen van het College van Bestuur en Margot ter Huurne, programmamanager leven lang ontwikkelen.

Jezelf blijven bijspijkeren. Daar komt het steeds meer op aan in de huidige tijd. Margot: “Dat wordt belangrijker, omdat onze maatschappij snel verandert. Daarbij zie je dat hogeropgeleiden vaak zelf al cursussen doen. Om iedereen die kans te bieden, biedt de overheid nu een STAP-budget aan waarmee je jezelf laagdrempelig verder kunt ontwikkelen. De eerste collega’s hebben dat al gedaan met dit budget van duizend euro. Maar er kan natuurlijk ook behoefte zijn aan scholing bij onze oud-studenten en andere mensen werkzaam in onze branches.”

“Dat is waar wij als De Rooi Pannen een rol kunnen spelen”, vult Jan aan. “In Tilburg en Eindhoven bieden we voor volwassenen al, zoals dat heet, contractonderwijs aan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de opleiding Kok bij Tilburg Horeca en de workshop Broodbakken bij Eindhoven Vmbo. Maar het is natuurlijk mooi als we dat aanbod kunnen uitbreiden naar onze acht andere onderwijsafdelingen. Daardoor zijn er we er straks over de hele breedte voor volwassen studenten die zich willen laten na-, bij- of omscholen.”

Onderwijs aan volwassen studenten kan onze school op verschillende manieren versterken. Jan: “Zo kan het voor docenten interessant zijn om ook eens les te geven aan een heel andere doelgroep, of je dat nu een deel van de week doet of de hele week. Je hebt dan een klas tegenover je met studenten die met beide benen staan in de praktijk. Die contacten kunnen ook weer ten goede komen aan ons reguliere onderwijs voor dagstudenten. Daardoor komen we dus nog dichter op het werkveld te zitten.”

Wat zijn de volgende stappen op het gebied van leven lang ontwikkelen? Margot: “Uiteindelijk willen we een compleet aanbod bieden op het gebied van leven lang ontwikkelen, maar dat vraagt om een lange adem. Daarom streven we ernaar dat iedere onderwijsafdeling volgend jaar één activiteit heeft ontwikkeld, zoals een opleiding, cursus of workshop. Uiteindelijk willen dan over vijf jaar het aanbod ten volle hebben ontwikkeld.”

Margot zal ondersteunen bij het uitbouwen van dit aanbod. Jan: “Haar rol is het om te zorgen voor olie tussen de raderen. Zij zal daarbij vooral mensen binnen en buiten onze school met elkaar verbinden.” Margot: “Mijn rol is dus vooral om drempels weg te nemen. Ik breng daarbij de verschillende initiatieven in onze school samen en leg ook de link met het bedrijfsleven. Zo zijn er al veel regionale contacten via samenwerkingsverbanden als Station88 in Tilburg en Brainport Eindhoven.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten