De notariskosten van de hypotheekakte: het grote geheim achter deze extra kosten

Een hypotheekakte is een juridisch document dat wordt opgesteld wanneer je een hypotheek afsluit. Dit belangrijke document wordt op grond van de wet verzorgd door een notaris en is voor zowel de geldverstrekker als de eigenaar van een woning erg belangrijk. De bank en jij leggen in de hypotheekakte vast dat de woning in onderpand wordt gegeven. Wanneer je je hypotheek afsluit, zul je zien dat er notariskosten hypotheekakte in rekening gebracht worden. Wat zijn deze kosten precies, en waar moet je op letten?

Waarom zijn er notariskosten bij een hypotheekakte?

De Nederlandse wet schrijft voor dat de afspraken die jij maakt met de bank over het in onderpand geven van de woning worden vastgelegd in een hypotheekakte. Alleen notarissen kunnen een hypotheekakte maken. Deze akte wordt na ondertekening aangeboden aan het Kadaster, waarna iedereen kan zien dat er een hypotheek op jouw woning rust. Het is met name voor de bank een belangrijk document. Voldoe jij bijvoorbeeld niet meer aan je verplichtingen, omdat je de bank niet mee afbetaalt? Dan vraagt de bank de notaris om een bijzonder afschrift van de hypotheekakte, waarna de veiling van jouw woning in gang kan worden gezet. De bank heeft hierin een heel sterk recht.

Notariskosten hypotheekakte: honorarium van de notaris

Bij het verzorgen van de hypotheekakte brengt de notaris diverse kosten in rekening, waaronder onderzoekskosten (recherchekosten) en de inschrijfkosten voor het Kadaster. Een unieke kostenpost die je zult aantreffen in de notariskosten in een hypotheekakte, is het hiervoor genoemde honorarium van de notaris. Dit is een financiële vergoeding voor de werkzaamheden die de notaris uitvoert, waaronder het opstellen van de akten en het begeleiden van procedures en waar nodig het verstrekken van juridisch advies. De hoogte hiervan wordt mede bepaald door de aanwezige  kennis en specialisatie van de notaris. Het notarieel honorarium kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld bijzondere wensen van jouw kant, zoals spoed of andere bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een verklaring van erfrecht wanneer een van de eigenaren van de woning is overleden. De notaris kan daarnaast kantoor- en administratiekosten in rekening brengen.

Denk ook aan de BTW

Vergeet niet dat je ook BTW betaalt over zowel de notariskosten als de kadasterkosten. De BTW hiervoor bedraagt 21%. Daarmee liggen de notariskosten bij een hypotheekakte gemiddeld tussen 1.000 en 2.000 euro.

Meer informatie over de notariskosten van een hypotheekakte?

Het bedrag dat uiteindelijk in rekening wordt gebracht kan dus variëren. Om verrassingen te voorkomen adviseren we je om vooraf contact op te nemen met een notaris bij jou in de buurt voordat je een hypotheekakte door deze notaris laat verzorgen. De notaris kan namelijk bij uitstek een inschatting geven van de notariskosten die komen kijken bij het afsluiten van een hypotheek.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten