De natuur helpen zichzelf te saneren

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) is een bekende speler in de milieutechniek, maar ziet nog veel kansen om te verduurzamen in deze branche. Daarom gebruiken zij steeds vaker biologische en natuurlijke processen binnen hun projecten.

Voorbeelden hiervan zijn ‘constructed wetlands’ voor de zuivering van waterstromen en stand alone-units die bodemsaneringen uitvoeren met behulp van zonne- en windenergie.

“De natuur heeft vaak een zelfreinigende werking en bij HMVT versterken we deze biologische afbraak om zo sneller en gecontroleerder resultaat te hebben”, aldus Marco van den Brand, Managing Director HMVT. “We helpen de natuur een handje zodat de grond en het grondwater sneller weer te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld woningbouw en recreatie.” HMVT houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met het beschermen en schoonmaken van bodems en het reinigen van water- of luchtstromen. De laatste jaren verdiepen zij zich hoe dat op een zo duurzaam mogelijke manier kan.

Huis Doorn

Daar waar ooit de Duitse ex-keizer Wilhelm II naar verbannen werd, realiseerde HMVT met partner Deltares een constructed wetland. De slotgracht wordt gebruikt als grondwaterzuivering. Vanuit Doorn verspreidt zich via het grondwater een verontreiniging. Ter hoogte van Huis Doorn wordt deze verontreiniging door middel van een onttrekkingsbron opgevangen en zo kunnen we de verontreiniging controleren. In de slotgracht rondom Huis Doorn reinigen we het vervuilde grondwater door middel van biologische afbraakprocessen. Zo breekt de verontreiniging af en kan de slotgracht weer volstromen met schoon water. Een grote uitdaging bij dit project betrof de volledige integratie van de zuivering in het monumentale aanzicht van Huis Doorn. Dit is volledig geslaagd: de waterzuivering is onzichtbaar weggewerkt in de slotgracht.

Stand Alone Installaties

Bij ons project in Huis Doorn maken we nog gebruik van een klassieke elektra-aansluiting, maar we ontwerpen steeds vaker milieutechnische oplossingen die ook zonder externe energie kunnen draaien. We maken dan gebruik van zonne- en windenergie. Met de hulp van de natuur zuiveren we zo verontreinigde bodems, water- en luchtstromen.

Constructed Wetlands Association (CWA)

HMVT heeft inmiddels bij verschillende projecten een constructed wetland ingezet. Met deze kennis heeft HMVT zich aangesloten bij de Constructed Wetlands Association (CWA), een internationale vereniging van grote waterbedrijven, academici, onderzoekers, adviseurs, ingenieurs, ecologen en eindgebruikers. “De internationale kennisuitwisseling zorgt voor nieuwe inzichten, maar ook voor mooie nieuwe partners. HMVT is internationaal steeds nadrukkelijker aanwezig. Mooi om te zien dat we vanuit verschillende perspectieven werken aan hetzelfde eindproduct: een beter milieu.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten