De familierecht advocaat: wat doet hij en wanneer heb je hem nodig?

Voor je bedrijf zal je niet zo snel een familierecht advocaat in de arm nemen. Maar in de privésfeer kan het soms noodzakelijk zijn. Natuurlijk wil je liever niet dat je een expert nodig hebt op het gebied van familierecht en misschien ga je moeilijke situaties liever uit de weg. Maar als zichzelf respecterende ondernemer wil je dat je zaakjes goed geregeld zijn toch? Het is dan ook handig om te weten wat een familierecht advocaat eigenlijk precies doet en in welke situaties je niet zonder kan. Wij vertellen je er meer over.

Wat is familierecht?

Familierecht is het rechtsgebied dat zich richt op familie gerelateerde zaken, zoals huwelijken, echtscheidingen, alimentatie, ouderlijk gezag en erfenissen. Het doel van het familierecht is om te zorgen voor goede afspraken tussen familieleden en hun onderlinge relaties te reguleren, vooral in situaties waarin er geschillen zijn/kunnen ontstaan.

Wat doet een familierecht advocaat?

Een familierecht advocaat inschakelen doe je bij specifieke omstandigheden. Hij of zij is gespecialiseerd in alle juridische aspecten die betrekking hebben op familiezaken. De advocaat kan helpen bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, erkennen van het vaderschap bij geboorte van een kind en testamenten, maar ook bij echtscheidingsprocedures, alimentatieregelingen en problemen rondom ouderlijk gezag. Een dergelijke advocaat moet niet alleen beschikken over juridische kennis, maar ook over een gezonde dosis empathie, omdat het veelal om persoonlijke en emotionele aangelegenheden gaat.

Echtscheiding

Een van de meest voorkomende redenen om een beroep te doen op een familierecht advocaat is bij echtscheiding. Een echtscheiding brengt vaak veel emoties met zich mee en kan een ingewikkeld proces zijn, vooral wanneer er kinderen zijn. Het omgaan met emoties tijdens een echtscheiding is vaak moeilijk en kan het proces vertragen en meer ingewikkeld maken dan nodig. De advocaat die gespecialiseerd is in familierecht kan helpen die emoties in goede banen te leiden en natuurlijk bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant en de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen. Ook kan hij of zij bemiddelen bij eventuele conflicten tussen de ex-partners.

Alimentatie

Bij een scheiding moet er ook vaak worden gekeken naar alimentatie. Alimentatie is bedoeld om de financiële positie van beide partners na de scheiding te waarborgen. Een familierecht advocaat kan helpen bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie en bij het maken van afspraken over hoeveel en hoelang deze betaald moet worden. Het kan dan zowel gaan om partner- als kinderalimentatie.

Ouderlijk gezag

Zijn er kinderen, dan is ouderlijk gezag ook een belangrijk onderwerp in het familierecht. Ouders hebben gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen, maar soms ontstaan er situaties waarin één ouder het gezag wil aanvechten of juist wil krijgen. In dat geval kan een familierecht advocaat helpen bij het aanvragen of wijzigen van ouderlijk gezag en het opstellen van een omgangsregeling. De rechter zal uiteindelijk bepalen wie het gezag krijgt toegewezen en hoe zo’n omgangsregeling eruit zal komen te zien. 

Erfrecht

Tot slot houdt familierecht zich ook bezig met erfrecht: wie krijgt wat na het overlijden van iemand? Dit kan soms leiden tot conflicten tussen familieleden, vooral als er geen testament is opgesteld. De advocaat kan advies geven over erfbelasting, het aanwijzen van een executeur en testamenten.

Wanneer heb je een familierecht advocaat nodig?

Er zijn verschillende situaties waarin een advocaat gespecialiseerd in familierecht van pas kan komen. We er al een aantal besproken, maar zetten ze hier nog eens op een rijtje:

  • Echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • Alimentatiekwesties
  • Ouderlijk gezag en omgangsregelingen
  • Adoptieprocedures
  • Problemen rondom erfenissen

Mocht het op een rechtszaak uitkomen, dan is het uiteraard belangrijk om je goed voor te bereiden. Ook daarvoor kun je de hulp van een advocaat goed gebruiken.

Voorkomen van conflicten

Bovenstaande punten gaan eigenlijk allemaal over situaties waarbij de problemen al zijn ontstaan. Het is echter ook verstandig om juist een familierecht advocaat in te schakelen om problemen te voorkomen. Zo kun je er terecht voor advies over huwelijkse voorwaarden, testamenten of andere familie gerelateerde zaken. Door helderheid te hebben over allerlei spreekwoordelijke haken en ogen op dat gebied, kun je ook verstandige en duidelijke afspraken maken om die te vermijden.

Conclusie

Een familierecht advocaat is gespecialiseerd in alle juridische aspecten die betrekking hebben op familiezaken. Van echtscheidingsprocedures tot alimentatieregelingen, ouderlijk gezag en erfrecht: een familierecht advocaat kan helpen bij allerlei kwesties binnen de privésfeer. Door te zorgen dat je zaken in de privésfeer goed geregeld zijn, kun je jezelf veel ellende en werk besparen. En dat komt iedereen ten goede, zowel in je privé- als in je zakelijk leven. Schroom dus niet om advies in te winnen bij een familierecht advocaat als dat nodig is.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten