De do’s van deelmobiliteit volgens Empaction

En in het verlengde daarvan groeit ook de vraag naar parkeerplaatsen. Deelmobiliteit kan onderdeel van de oplossing zijn, mits goed geregeld en uitgevoerd, zo is de visie van Empaction. In dit blog vertellen mobiliteitsadviseurs Paul van Loon en Roel Meijs over de in hun ogen absolute do’s bij de organisatie van hoogwaardige en betaalbare deelmobiliteit.

Empaction heeft een duidelijke stip op de horizon gezet. Sommige partijen zullen zeggen: ‘Wat lopen ze weer hard!’, ‘Laat eerst de markt zijn werk doen’ of ‘Deelmobiliteit werkt in de praktijk toch nog niet?’ Ons antwoord: nú is het moment om te handelen. We staan aan de vooravond van een belangrijke binnenstedelijke mobiliteitstransitie. En er kan geen beleid worden gemaakt door alleen maar in de achteruitkijkspiegel te kijken. Willen we naar goede implementatie toe, dan zijn er zaken die aandacht behoeven. Van gemeenten, ontwikkelaars én mobiliteitsaanbieders. Over randvoorwaarden als parkeerregulering en gebruiksgemak is al veel geschreven. Maar ook op strategisch vlak zijn er kansen. Wij lichten een aantal belangrijke punten toe.

Gemeente: bepaal de spelregels

Een hoogwaardig en betaalbaar aanbod van deelmobiliteit komt er alleen als publieke en private partijen coöpereren. Enkel op die manier kun je qua ruimte en gebruik effectief in de mobiliteitsbehoefte voorzien. Helaas is marktwerking geen natuurlijke bondgenoot van samenwerking. Er zijn nog steeds aanbieders van deelmobiliteit die niet kunnen of willen investeren in een platform waarmee het totale aanbod voor de consument ontsloten wordt.

De oplossing zit vooral in overheden die de regie nemen en de spelregels bepalen. Dit door – met begrip voor de posities van de verschillende marktpartijen –  één omgeving te creëren waarin het aanbod van deelmobiliteit samenkomt. Zie daarbij de lokale aanbieders niet over het hoofd. En richt je als gemeente ook op andere belangrijke potentiële partners, zoals de grotere werkgevers met pool- of dienstauto’s. Maak een duidelijk plan. Want slim implementeren lukt alleen met een helder toekomstbeeld, van waaruit je al terugredenerend de vereiste stappen kunt zetten.

Het is belangrijk dat de verschillende overheden (Rijk, provincies en gemeenten) een enigszins consistente boodschap naar marktpartijen uitdragen. Zo voorkom je dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Marktpartijen en gemeenten hebben elkaar in dezen nodig. Je kunt dus beter vrienden dan vijanden worden.

Lees de complete blog op de website van Empaction. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten