Curio werkt samen met bedrijfsleven aan duurzaam technisch onderwijs

Het onderwijs heeft een grote opdracht in relatie tot techniek. Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium met techniek in aanraking komen. Hiervoor zijn verschillende subsidies beschikbaar, maar er is meer nodig om huidige en toekomstige tekorten op te vangen. Bart Vanlaerhoven, onderwijsmanager gebouwde omgeving bij Curio, en Stefan Adriaansen, adjunct directeur bij opleidingsbedrijf IW Brabant-Zeeland, benadrukken hoe belangrijk de samenwerking tussen opleidingsbedrijven, regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven is. 

Subsidies om techniek op de kaart te zetten

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het promoten en inbedden van techniek in het onderwijs. Als we de balans opmaken, kunnen we vaststellen dat dankzij verschillende stimuleringsregelingen en stelselwijzigingen de gehele opleidingsketen zich focust op techniek. Zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs en bij (voorbereidende) beroepsopleidingen. Bij iedere regeling wordt de verbinding met het bedrijfsleven geëist. Op deze manier ontstaat er een duurzame publiek private samenwerking.

Een aantal jaar geleden heeft het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) de subsidie Sterk Techniekonderwijs (STO) gekregen om te werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Stefan: ‘De STO-trajecten zijn enerzijds ontstaan om leerlingen goed voor te bereiden op een opleiding en werk in de techniek en natuurlijk om jongeren te enthousiasmeren om te kiezen voor onze mooie branches. Anderzijds zijn de trajecten bedoeld om de samenwerking tussen verschillende partijen op te zoeken.’

Mede door aanspraak te maken op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zet Curio in de gebouwde omgeving, samen met enkele opleidingsbedrijven het Bouw en Techniek centrum Breda op. Die wordt uitgebreid met installatie- en elektrotechniek. Ditzelfde concept wordt in Bergen op Zoom uitgewerkt, zodat we een sterke samenwerking in de hele regio West-Brabant houden en verder uitbreiden.

Hiermee dicht de beroepsopleider, samen met alle opleidingspartners in de gebouwde omgeving, het gat tussen hbo en mbo in de regio. Tevens ontstaat er een plek waar om- en bijscholing mogelijk is. Bart: ‘Wij hebben 3 pijlers in het project. We flexibiliseren en moderniseren het onderwijssysteem, geven innovatie een plek in opleidingen en besteden aandacht aan communicatie en soft skills’. Stefan legt uit dat vooral dat laatste wordt onderschat maar heel belangrijk is: ‘De dienstverlening verandert. Vroeger gingen monteurs naar een opdracht, voerden de klus uit, en gingen weer weg. Nu komt er o.a. een adviserende rol bij, denk hierbij ook aan de energietransitie. Extra aandacht voor communicatie en soft skills helpt daarbij.’

Samen opleiden met het bedrijfsleven

Bart en Stefan zijn het erover eens dat de samenwerking met het bedrijfsleven cruciaal is om te laten zien hoe mooi de techniek is. ‘Onbekend maakt onbemind’, stelt Bart. ‘Het is van belang dat het bedrijfsleven aan het onderwijs en de opleidingsbedrijven laat zien waaraan gewerkt wordt. Dat is andersom ook het geval. Het onderwijs moet veel zichtbaarder zijn voor het bedrijfsleven.’

Curio probeert het bedrijfsleven op het juiste moment bij de opleiding te betrekken om ook innovatieve dingen bij jongeren aangeleerd te krijgen. Bart: ‘Een regionaal opleidingscentrum of een opleidingsbedrijf is wel op de hoogte van nieuwe technieken, maar het bedrijfsleven staat natuurlijk veel dichterbij fabrikanten en leveranciers. Wij willen juist die zaken en nieuwigheidjes in het onderwijs terugzien. Wij hebben de visie dat we het bedrijfsleven bij het onderwijs moeten betrekken, want we moeten ook weten wat de monteur van morgen moet kúnnen. Dat moet aansluiten op waar we nu mee bezig zijn.’

Het bedrijfsleven kan altijd bij Curio aankloppen. Bart vertelt enthousiast over de mogelijkheden: ‘Of er nu een opleidingsbehoefte is of een individuele vraag, wij kunnen die vraag beantwoorden. Gegarandeerd. We kunnen iets ontwikkelen of organiseren met elkaar. Dat kan bij het bedrijf zelf zijn of op onze locaties.’

www.curio.nl/gebouwdeomgeving

Auteur: Tamara van den Berge

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten