Curio ondervangt lerarentekort: ‘We blijven de toekomst vóór’

De krapte op de arbeidsmarkt raakt ook het onderwijs. Er komen minder nieuwe docenten van de lerarenopleiding én het docentenbestand vergrijst. Daardoor dreigt een groot tekort aan docenten voor met name de talen en bètavakken. Curio bereidt zich voor op het docententekort. Via zij-instroom proberen ze nieuwe docenten aan te trekken. Daarnaast gaat de beroepsopleider van West-Brabant met belanghebbenden om de tafel in de vorm van een ‘hackathon’ op zoek naar nieuwe oplossingen voor het docententekort. “We laten de toekomst niet gebeuren, we blijven de toekomst vóór”, zegt Gerard Boot – senior business partner HR-beleid.    

“We zien nu al  dat er minder instroom is, vooral in Bergen op Zoom en Roosendaal. Dat heeft te maken met een toenemende vergrijzing. We moeten nu actie ondernemen, anders lopen we achter de feiten aan”, merkt Boot op.

Breed onderwijsaanbod

Curio biedt beroepsopleidingen aan op 40 locaties in heel West-Brabant: vmbo, mbo, praktijkschool, internationale schakelklas en volwassenonderwijs, etc. Daarnaast verzorgt de organisatie trainingen en cursussen voor het bedrijfsleven en andere organisaties. Zo kunnen werknemers zich bijscholen. Een leven lang leren.

Tekortvakken

Monique Buitelaar, recruitment specialist bij Curio, voegt toe: “Personeelstekorten komen voor in specifieke vakgebieden. Vooral in de bètavakken en de talen Nederlands en Engels. Beeldende vorming, aardrijkskunde en geschiedenis kennen op dit moment geen tekorten. Daar verwachten we de komende jaren ook geen tekorten.”

Zij-instromers

Curio heeft 2.450 medewerkers. Het aantal vacatures is aanzienlijk: 400 per jaar voor in totaal 23.000 leerlingen en studenten. Om voldoende nieuwe medewerkers te vinden, neemt Curio verschillende maatregelen. Zo wordt er extra ingezet op zij-instromers. Dit zijn vakkrachten buiten het onderwijs, vaak met waardevolle praktijkervaring, die kiezen voor een baan in het onderwijs. Ze beschikken nog niet over de vereiste docentenbevoegdheid, maar kunnen deze buiten de lesuren deeltijd behalen via een opleidingsprogramma. “Hiervoor biedt Curio hen de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen,” zegt Marco Verschure, manager van Curio Academie. Op dit moment zitten zo’n 150 mensen uit diverse vakgebieden, van ICT tot talen, in een dergelijk opleidingstraject. Zij werken al bij Curio en halen daarnaast hun lesbevoegdheid. Zij-instromers zijn er van jong tot oud. “Iedereen is welkom – de leeftijd is niet belangrijk,” benadrukt Boot.

Opleidingen lesbevoegdheid

Zij-instromers worden geholpen om hun docentenbevoegdheid te behalen. Er is ruimte om naast het werk te studeren. “Daarnaast is er een interne begeleidingsstructuur,” benadrukt Verschure. “We moeten voorkomen dat nieuwe docenten na een aantal jaar vertrekken. Daarom hebben we een functie van docentcoach geïntroduceerd, die we Curio-breed inzetten om docenten goed te begeleiden en te coachen. Ervaren docenten helpen nieuwe docenten met zaken waar ze tegen aan lopen.”

Prima perspectief

Gerard Boot merkt op dat we nieuwe docenten een prima perspectief bieden. “Zodra ze hun opleiding hebben afgerond, streven we ernaar hen zo snel mogelijk een vast dienstverband aan te bieden.” Curio betaalt de kosten van de opleiding tot leraar. De duur van het programma is afhankelijk van de vooropleiding, variërend van twee tot vier jaar.

hackathon

Het roer om

Zij-instromers zijn vaak mensen die halverwege hun carrière kiezen voor een loopbaanswitch en het roer omgooien. Monique legt uit: “Deze mensen willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren, bezig zijn met het vak en tegelijkertijd kennis overdragen aan een nieuwe generatie.” “Een overstap naar het onderwijs doe je niet zomaar”, merkt ook Gerard op: “Het is een levensveranderende keuze.” Maar het zijn vaak wel mensen die al iets met jeugd hebben, bijvoorbeeld jeugdtrainer zijn bij een sportvereniging of op andere manieren jongeren begeleiden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Waarom kiezen studenten en zij-instromers voor een toekomst bij Curio? Gerard Boot legt uit: “Je leidt als docent de professionals van de toekomst op. Het is ook een vorm van maatschappelijke betrokkenheid.” En dat geldt niet alleen voor jongeren. “Onze doelgroep ligt in de leeftijdscategorie van 10 tot 67 jaar, want we bieden ook volwassenenonderwijs aan.” Ten slotte blijf je als professional jezelf voortdurend ontwikkelen tijdens je beroepsleven.

hackathon

Deeltijd docent

Curio zet ook in op deeltijd docenten. Dat zijn mensen die parttime werken bijvoorbeeld in de zorg of het bedrijfsleven en parttime in het onderwijs. Zij worden hybride docenten genoemd. Op die manier combineer je werken in de praktijk en het geven van onderwijs. Op deze manier wordt de beroepspraktijk heel mooi verbonden met het onderwijs.

Werk-privébalans

Boot maakt duidelijk wat de voordelen zijn voor een keuze om te gaan werken bij Curio: “Het gaat bij ons niet alleen om lesgeven. We willen ook graag een stimulerende werkplek bieden. Wij zetten in op goed werkgeverschap met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, werken in deeltijd, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een hechte samenwerking met collega’s. Het realiseren van een gezonde werk-privébalans is voor hen heel belangrijk.”

Hackathon

De focus op zij-instromers, een goed inwerktraject en de inzet van docentcoaches is een onderdeel van de aanpak van het lerarentekort voor Curio. “Daarnaast gaan we op zoek naar andere creatieve oplossingen en kijken we ook naar de inrichting en organisatie van het onderwijs. Kan het anders? Gezien het lerarentekort moet het anders,” zegt Gerard Boot. Daarom organiseert Curio een zogenaamde hackathon met als doel het vinden van creatieve oplossingen voor het lerarentekort. Verschillende belanghebbenden denken in deze bijeenkomst na over creatieve ideeën en oplossingen voor het lerarentekort.

hackathon

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten