Croonwolter&dros helpt Enexis Netbeheer uitbreiden met mobiele middenspanningsstations

De komst van ondermeer meer zonne- en windparken vraagt om een grotere capaciteit van het elektriciteitsnetwerk waar deze stroom aan moet kunnen worden geleverd. De regionale netbeheerder Enexis Netbeheer speelt hierop in met mobiele middenspanningsstations. Croonwolter&dros zorgt voor de fysieke uitvoering en projectregie in het veld.

Voor de aansluiting van zonneparken en windmolens op het elektriciteitsnet bestaat in een aantal regio’s van Enexis Netbeheer een wachtlijst. Om die te kunnen verkorten mogen regionale netbeheerders voortaan reserve-transformatoren gebruiken voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarop investeerde Enexis Netbeheer 43 miljoen euro in de aanschaf van zogenaamde e-houses.

E-house

Een e-house is een 20 kV middenspanningsstation van 18 bij 3,5 meter, dat als één geheel door de fabrikant wordt geleverd. Deze mobiele stations worden aangesloten op een transformator van 90 MVA en zijn geschikt om het middenspanningsnet van Enexis Netbeheer te verbinden met het hoogspanningsnet van landelijke netbeheerder TenneT. Het voordeel van zo’n prefab station is dat het sneller kan worden opgeleverd en eventueel later op een andere plek zou kunnen worden ingezet.

Uitbreiding stations na succesvolle pilots

Croonwolter&dros is als strategische partner vanaf het begin bij deze ontwikkeling betrokken. Zo vond eerder een pilot plaats met vier e-houses die eind vorig jaar en dit jaar succesvol werd afgerond. Dit gaf het startschot voor de aanschaf van nog weer elf mobiele stations. Om de e-houses te kunnen aansluiten, moesten zeven bestaande transformatoren van Enexis Netbeheer worden verzwaard.

E-house

Coördineren, monteren en aansluiten

Wij leveren hiervoor de kabelopvoerrekken – een staalconstructie in combinatie met een koperconstructie – die de koppeling maken met de nieuwe verzwaarde transformatoren. De montage op locatie wordt uitgevoerd door voorkeursleveranciers van Enexis onder regie van Croonwolter&dros. Ook het leggen en afmonteren van de primaire en secundaire bekabeling, inclusief graafwerk, valt onder onze verantwoordelijkheid. Omdat in het 110 kV bediengebouw te weinig ruimte was voor de schakelpanelen wordt naast het e-house een prefab betonnen huisje geplaatst. In deze Secundary Interface-ruimte kan worden geschakeld van de 10 kV naar de 20 kV installatie. Het monteren en aansluiten van de aangeleverde panelen verzorgen wij.

Ontzorgen door regie

In deze grootscheepse operatie wordt Enexis Netbeheer door Croonwolter&dros ontzorgd met projectmanagement, engineering, werkvoorbereiding en uitvoering. Hierdoor kan de netbeheerder snel en flexibel inspelen op de vraag naar meer capaciteit op het elektriciteitsnet. Samen zorgen de elf nieuwe e-houses voor een uitbreiding van grofweg één gigawatt aan opgesteld vermogen. Dat is genoeg om meer dan 400.000 huishoudens te voorzien van duurzame energie en de wachtlijst voor aanbieders van zonne- en windenergie te verkorten.

Veel kennis en een hoog veiligheidsbewustzijn

‘De toegevoegde waarde van Croonwolter&dros is dat ze uitstekend projecten kunnen plannen en organiseren’, vertelt Hein Pot, projectmanager Enexis Netbeheer. ‘Daarnaast merken we dat ze kennis, ervaring en vakmanschap hebben in midden- en hoogspanningsinstallaties. Het overleg verloopt plezierig, ze staan open voor veranderingen en suggesties. De realisatie van het project gaat geheel naar wens van Enexis Netbeheer.’

E-house

Integrale oplossingen voor netbeheerders

Jaap Reijntes, Directeur Contract Development bij Croonwolter&dros Industry: ‘Als systemintegrator hebben we ruime ervaring met integrale E, W, en I-projecten. Voor de hoogspanningsmarkt ontwikkelden we voor TenneT een Proof Of Concept voor het slim modulair en prefab bouwen van het onderstation van de toekomst. Zodat huidige stations sneller kunnen worden vervangen en in de toekomst sneller kunnen worden uitgebreid. Digitalisering zorgt ervoor dat onderhoud voortaan sneller en slimmer kan worden uitgevoerd. Dit concept is ook ideaal voor regionale netbeheerders.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten