Corona zorgt voor toenemende vraag naar professionele coaches

Coaches hadden het niet makkelijk het afgelopen anderhalf jaar, maar Suzanne Smeenge, directeur van Alba-academie, ziet vooral veel kansen voor de toekomst van het coachvak. “De behoefte aan coaches zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Bedrijven en werknemers hebben meer dan ooit hulp nodig bij het omgaan met de veranderingen in het bedrijf als gevolg van corona, bijvoorbeeld bij faillissementen, fusies & overnames, ontslag, ziekteverzuim, burn-out preventie, digitalisering, een andere manier van werken, teamcoaching, loopbaancoaching. Ook in de privésfeer zal de impact van corona nog lang doorwerken”, verwacht Suzanne. Goed opgeleide coaches zullen steeds belangrijker worden in de maatschappij en in het bedrijfsleven, want managers en teamleiders zijn ook coaches.

Coaches nodig in tijden van crisis

Er is nu meer dan ooit verlangen naar en noodzaak tot vitaliteit en veerkracht. Het is lastig om dat te ontwikkelen in tijden van crisis. Daar heb je eigenlijk altijd hulp bij nodig. En daarom is het belangrijk om professionele coaches op te leiden. Niet in de laatste plaats omdat de zorg, en de GGZ in het bijzonder, de veelheid aan hulpvragen niet meer aankan.

Inclusive leadership

Suzanne: “Als coach wil je mensen de kans geven meer leiderschap te ontwikkelen; persoonlijk leiderschap, zodat ze rechtop kunnen staan en kunnen dragen wat in hun eigen leven gebeurt. We vinden het belangrijk dat mensen zélf blijven nadenken en kritisch zijn op hun eigen handelen in de maatschappij. Mensen moeten fysiek en mentaal gezond kunnen blijven, waarbij het een niet zonder het ander gaat. Coachen doe je vanuit inclusive leadership. Zo schenk je aandacht aan de mens in al haar facetten: voelen, denken, doen en zijn, binnen de context.”

Coachen in tijden van crisis

“Een professioneel coach begeleidt mensen bij ingrijpende veranderingen. Corona is hier zeker onderdeel van geworden. Ik verwacht vanuit het bedrijfsleven extra behoefte aan bijvoorbeeld burn-out preventie, coaching bij tegenslag en verlies, loopbaancoaching, teamcoaching en organisatiecoaching”, voorspelt Suzanne. “Mensen werken namelijk nog steeds veel vanuit huis. Ze hebben minder ontspanningsactiviteiten, meer een gevoel van eentonigheid, ervaren stress en zijn wellicht wat prikkelbaarder dan anders. Een burn-out ligt op de loer. Bedrijven die geen overheidssteun meer ontvangen moeten wellicht toch mensen ontslaan. Ontslag heeft vaak een enorme impact op de privé-situatie en iemands mentale gezondheid. En mensen moeten nog steeds wennen aan de nieuwe manier van werken, die na corona blijvend anders zal zijn dan daarvoor. Een bedrijf kan hiervoor een externe coach inschakelen, maar je kunt als leidinggevende ook je eigen coachvaardigheden ontwikkelen en de interne coachpool versterken.”

Coachopleidingen

Gelukkig geven de docenten en trainers van Alba-academie weer fysiek les. Vanaf februari/maart start een nieuwe reeks opleidingen. De beroepsopleiding tot Coach Practitioner blijft het meest populair. De opleiding start daarom niet alleen in Veldhoven, maar ook in Arnhem en Utrecht. Andere opleidingen die ook begin 2022 starten zijn o.a. Deep Democracy, Dieper Coachen, Complexe Team Coaching, Coaching Basics en Burn-out Preventie.

Meld je aan voor onze gratis online informatiebijeenkomst op 10 december (Veldhoven), 21 januari (Utrecht) of 25 februari (online).

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten