Teamcoaching – vakmanschap

Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem.

Om mensen in beweging te krijgen moet je weten wat hen tegenhoudt

Mensen kunnen door samen te werken prestaties leveren die ze alleen niet kunnen leveren. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor organisaties. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, de samenwerking in teams verloopt niet altijd even goed. Er spelen organisatiebelangen en teambelangen, maar ook persoonlijke belangen. En ieder mens is anders. Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen. Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast en houden het gezamenlijke probleem in stand. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren. Of helpt het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling.

Doel van de training Teamcoaching

Tijdens de training Teamcoaching leer je een teamcoachtraject op te zetten en uit te voeren en kun je reflecteren op jouw eigen rol als teamcoach en ken je jouw eigen sterke punten en bijbehorende valkuilen.

Je werkt veel met inbreng van eigen casuïstiek zodat je het geleerde ook direct in de praktijk kunt toepassen.
Kortom: je leert het vakmanschap van teamcoaching en daarmee krijg je een gedegen basis op dit gebied.

Na de training:

  • heb je inzicht in de belangrijkste succesfactoren van teamcoaching
  • weet je in te schatten wat de ontwikkelvraag van het team is om het team te helpen hun eigen groei te bevorderen
  • heb je kennis over en ervaring opgedaan met groepsdynamiek en de fasen van groepsontwikkeling
  • kun je interventies doen die passen bij de fase waarin het team zit
  • kun je interventies doen om reflecties bij het team en het teamleren te bevorderen
  • maak je een start met het hier-en-nu denken en interveniëren
  • maak je een start met het systeemdenken
  • kun je werken met de contactcirkel bij teams in verandering, ontslag of verlies

Voor wie is de training Teamcoaching bedoeld?

Deze training is bestemd voor iedereen die in de praktijk teams leidt of begeleidt en behoefte heeft aan goede ondersteuning door meer kennis van en inzicht in het coachen van teams in verandering. Wel is aantoonbare coachervaring en/of een coachingsopleiding op minimaal Foundation niveau vereist.

Nadat je de training met goed gevolg hebt afgerond, kun je direct instromen in de vervolgtraining Complexe Teamcoaching (Meesterschap).

Kosten:

De 4-daagse training Teamcoaching kost € 1.595,00. Dit is inclusief syllabus,  koffie, thee en lunch. Tevens is het boek Teamcoaching van Erik de Haan bij de prijs inbegrepen.

Alba-academie is vrijgesteld van btw.

STAP-budget € 1.000,00. Deze korting is aan te vragen bij het UWV. Het hiervoor benodigde STAP aanvraagformulier is bij het inschrijfformulier van de opleiding aan te vragen.

Datum

26 - 28 jan 2023
Expired!

Kosten

€ 1.595,00