Circulair gedachtegoed en meervoudig waardedenken

Personeelstekort, materiaaltekort, stikstofproblematiek en woningnood. De bouwsector heeft momenteel te kampen met heel wat uitdagingen. Bij een aantal daarvan bieden het circulair gedachtegoed en meervoudig waardedenken antwoord. Dit artikel gaat in op welke manier circulariteit kan worden verweven in de vastgoedsector en wat Adamasgroep hierin voor organisaties kan betekenen.

Binnen de vastgoedsector is sinds een aantal jaren een transitie gaande naar een circulaire economie. Deze transitie zorgt ervoor dat waarde niet enkel financieel wordt uitgedrukt. Dit wordt omschreven als ‘meervoudig waardedenken’ en is de basis van het circulaire gedachtegoed. Binnen de circulaire economie zijn zes waarden gedefinieerd, namelijk: financiële, materiële, intellectuele, menselijke, sociaal relationele en natuurlijke waarde. Een organisatie dient rekening te houden met al deze waarden, zowel tijdens de bouw als tijdens de gebruiksperiode van het gebouw.

De uitdagingen van een circulaire economie, waarbij alle bestandsdelen van een product kunnen worden hergebruikt, zijn onder te verdelen in twee groepen. Aan de ene kant staat de biologische kringloop die in staat is zichzelf in stand te houden. Hierbij is geen aanpassing nodig om het circulaire proces in gang te zetten. Een voorbeeld hiervan is een omgevallen boom die voedsel biedt voor andere planten. Hiermee wordt de laatste stap in het rondmaken van de cirkel, het terugbrengen naar grondstoffen, door de natuur zelf ingevuld. De andere kant omvat de technologische producten die door de mens zelf zijn gemaakt. Een voorbeeld hiervan is een computer of een telefoon. Doordat de producten door de mens gemaakt zijn, zal de mens ook de laatste stap van de cirkel moeten invullen. Deze kant is het meest uitdagend omdat sommige bestanddelen lastig te hergebruiken zijn.

Al meer dan tien jaar bestaat de BREAAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) certificeringsmethode. Deze methode wordt in meer dan 80 landen gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te toetsen. Verschillende onderdelen binnen de certificering vragen om circulaire oplossingen. Dit zal in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen. De overheid eist, voor het financiële boekjaar 2022, dat organisaties niet alleen rapporteren over hun financiën, maar ook over de mate van duurzaamheid en circulariteit in hun bedrijfsvoering. Dit betekent dat er ieder jaar wordt getoetst of organisaties hierin stappen zetten. Op deze manier worden organisaties verplicht om circulariteit in hun bedrijfsvoering op te nemen.

Adamasgroep adviseert organisaties in het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Een voorbeeld hiervan is de begeleiding bij het verkrijgen van duurzaamheidscertificaten zoals het BREAAM-certificaat. Het is van belang om organisaties in een vroeg stadium te adviseren over de toepasbaarheid van circulariteit binnen vastgoed om hiermee een zo groot mogelijke impact te maken. Het bedrijfspand voldoet hiermee dan niet alleen aan de hoogste eisen van duurzaamheid en circulariteit, maar organisaties zijn daarnaast ook toekomstbestendiger. Mocht u interesse hebben om met een van onze medewerkers te praten over circulaire mogelijkheden voor uw (toekomstige) bedrijfspand, dan kunt u contact opnemen met 026 44 61 222 of info@adamasgroep.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten