Cbt voegt met trainingen en opleidingen waarde toe aan mens en bedrijf

Steeds meer bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kijken niet meer alleen naar diploma’s, maar vooral ook naar de vaardigheden en interesses van kandidaten. Cbt Resultaat uit opleiden in Arnhem verzorgt trainingen en opleidingen binnen de industrie, logistiek en zorg.

Daarnaast helpt Cbt organisaties bij het ontwikkelen van competenties van medewerkers. ‘Een training of opleiding moet waarde toevoegen aan mens én bedrijf. Dat staat voorop bij Cbt’, zegt directeur Roy Pollmann.

Cbt Resultaat uit opleiden staat graag naast haar klanten, om te zorgen dat zij een optimaal rendement uit het opleidingsbeleid voor hun medewerkers kunnen halen. ‘Het heeft als bedrijf weinig zin om medewerkers naar een training of opleiding te sturen, die zij afronden met een diploma of certificaat, maar waar zij in hun dagelijks werk nauwelijks iets mee doen’, vertelt Roy Pollmann. ‘Wij proberen daarom zoveel mogelijk mee te denken met onze klanten over de trainingen en opleidingen. Het effectief opleiden van medewerkers is volgens ons alleen mogelijk als wij vanaf het begin weten welke doelstellingen een organisatie voor ogen heeft. Alleen door dit scherp te hebben, kunnen wij opleidingen aanbieden die tot toegevoegde waarde bieden voor alle betrokken partijen.’

Virtual Reality

Bij trainingen en opleidingen die Cbt verzorgt, maakt het bedrijf gebruik van nieuwe technieken en innovaties. Zo wordt bij trainingen en opleidingen voor veiligheid en techniek binnen de industrie gebruik gemaakt van Virtual Reality (VR) ‘Deze trainingen hebben wij samen ontwikkeld met Serious VR. We zijn gestart met de VR NEN 3140 VOP en VP. Een deel van de mensen die bij ons trainingen volgt, werkt in een fabriek. Dan is het geweldig om situaties levensecht te kunnen nabootsen en trainen met behulp van een VR-bril. Wat moeten medewerkers bijvoorbeeld doen bij een storing in de fabriek? Met hulp van professionele begeleiders leren de deelnemers hoe zij in zo’n geval moeten handelen. De VR-training zorgt niet alleen voor een wow-effect, maar laat leerlingen ook intensief met de leerstof bezig zijn. Dit leidt ook tot positieve leereffecten.’

Blended learning

Een andere belangrijke ontwikkeling binnen Cbt is de inzet van blended learning. Dit is een combinatie van online en contactonderwijs. Door de Coronacrisis zijn de ontwikkelingen op het gebied van blended learning in het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Pollmann: ‘Door snel te schakelen met een aantal experts hebben wij blended learning succesvol toegevoegd aan onze dienstverlening en inmiddels kunnen we deze vorm van onderwijs ook faciliteren voor onze opdrachtgevers. Zeker in deze tijd waarin online onderwijs de norm is, is dat een belangrijk pluspunt waar onze opdrachtgevers hun voordeel mee kunnen doen.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten