Regionale ontwikkeling

Maand van Bedrijventerreinen: Wat zijn de plannen in West-Brabant?

In dit artikel vind je meer informatie over regionale afspraken en de voortgang. De laatste twee jaar hebben de West-Brabantse gemeenten en de provincie werk...

Kick-off Digitaal Doen Zeeland groot succes

Donderdag 20 mei werd onder meer op deze vragen een antwoord gegeven tijdens het kick-off event. Ambassadeurs Jan de Vlieger van De Drvkkery in Middelburg deelde...

Fontys en gemeente Eindhoven: samen maatschappelijke vragen oplossen

Dat ervaart ook de gemeente Eindhoven, die met deze thema’s aan de slag is. Met praktijkgericht onderzoek wil Fontys helpen om concrete oplossingen te...

Regio Deal – Human Capital Topsectoren stoomt medewerkers van de toekomst klaar

Bedrijven actief binnen de topsectoren van West-Brabant (HighTech Maintenance, Logistiek en Agrofood/Biobased en Creatieve dienstverlening) investeren volop in innovatie en technologie. De vraag naar...

Regionale Energiestrategie in Metropoolregio Eindhoven

  https://vimeo.com/460545256 De regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Metropoolregio...

MRE-gemeenten investeren in regionale corona-herstelaanpak

De gemeenten stelden het positief jaarresultaat 2019 van MRE, RHCE en Stimuleringsfonds van 2 miljoen euro hiervoor beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet om de impact...