Campagne Knooppunt Techniek en TalentCenter Regio Foodvalley daagt inwoners uit

Wie de slogan ziet, denkt niet direct aan werk. Maar dat is nu precies wél bedoeling. Met de campagne ‘Durf jij vreemd te gaan?’ prikkelen Knooppunt Techniek en Regio Foodvalley inwoners om op een andere manier te kijken naar werk en hun vaardigheden en op zoek te gaan naar werk dat écht bij hen past.

De arbeidsmarkt verandert, technologische ontwikkelingen en de energietransitie zorgen voor een groeiende vraag naar technisch personeel. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en de mismatch tussen personeel en werkplekken terug te dringen, moeten werknemers én werkgevers in actie komen. De campagne daagt hiertoe uit.

Durf jij?

De slogan is gewaagd. Daar is Joop Hazeleger, directeur van Knooppunt Techniek, zich van bewust. “Dat moet ook als we willen dat mensen in actie komen.” Knooppunt Techniek en Regio Foodvalley vonden elkaar in hun doel om werknemers te bewegen om verder te kijken en zich te ontwikkelen, óók wie niet direct op zoek is naar een baan.” Knooppunt Techniek biedt mogelijkheden om techniek te ontdekken. “Wat veel mensen niet weten is dat er veel subsidiemogelijkheden zijn om omscholing te financieren. Knooppunt Techniek heeft een groot netwerk en weet welke wegen er bewandeld kunnen worden en matchen graag talent aan werk.” Daan Overeem, creatief brein achter de campagne: “Om mensen aan het denken te zetten, moet je ze verrassen. Wie de slogan ziet, zal best even in de war zijn. En dat is precies de bedoeling.”

Arbeidsmarkt in beweging

Door de coronacrisis worden grote verschuivingen in de arbeidsmarkt verwacht. Maar liefst 2,4 miljoen mensen werken in een sector die te maken heeft of krijgt met een grote krimp van werkgelegenheid, volgens het UWV. “Om te voorkomen dat er een grote mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod moet het makkelijker worden om te blijven bijleren of over te stappen naar een andere baan”, aldus Liesbeth Laman Trip, programmanager Human Capital bij Regio Foodvalley. “We redden het niet alleen met instroom van onderaf”, zegt Hazeleger. “We richten ons in de techniek daarom ook op zij-instromers. Werken in de techniek is interessant, er is volop ruimte om je te ontwikkelen en je te specialiseren. De verdiensten en arbeidsvoorwaarden zijn gunstig. Met deze campagne willen we ook werkgevers triggeren om anders te denken en op plekken waar ze nog niet eerder hebben gekeken, naar nieuwe medewerkers te zoeken.”

Matchen van talent

Het TalentCenter matcht werkgevers en werknemers zonder tussenkomst van anderen op basis van talent en persoonlijkheid. “Vakkennis is bij te brengen en persoonlijkheid niet”, redeneert Laman Trip. Dit vergt van werkgevers en werkzoekenden een andere manier van zoeken en kijken. En dat is waar de slogan ‘Durf jij vreemd te gaan?’ toe uitdaagt. Meer weten over de campagne? Ga naar durfjijvreemdtegaan.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten