BUas en LCB leveren significante bijdrage aan Fieldlab Evenementen

Deskundigen en studenten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de grootschalige testevenementen. “Zonder BUas was er geen Fieldlab geweest”, zei hoofdonderzoeker Andreas Voss tijdens een afsluitende bijeenkomst die Logistics Community Brabant (LCB) samen met Breda University of Applied Sciences (BUas) hield eind juni.

Dagvoorzitter Tijs van Es, BUas Innovation Square tijdens de bijeenkomst ‘Case Closed’ in gesprek met Andreas Voss, hoofdonderzoeker Radboud UMC en Pieter Lubberts, programmateam Fieldlab Evenementen. 

“Daarvoor was vertrouwen in elkaar onontbeerlijk”, aldus LCB-directeur Leo Kemps. In deze bijeenkomst werd er teruggekeken naar het onderzoek en resultaten van de Fieldlab Evenementen, maar bovenal was er aandacht voor de valorisatie van deze nieuwe kennis voor Onderwijs en Onderzoek in Nederland.

Tijdens de online sessie werd er teruggekeken op de afgelopen roerige periode. Tussen februari en mei 2021 werd bij 24 verschillende grootschalige activiteiten onderzocht welke richtlijnen het beste gevolgd kunnen worden ten tijde van een pandemie zoals COVID-19. Onder de paraplu van Fieldlab Evenementen werkte de evenementenbranche samen met vier ministeries, onderzoekers én universitair en hoger onderwijs in Nederland. Andreas Voss, hoofonderzoeker van Radboud UMC: “Het is leuk om als onderzoeker met het werkveld samen te werken en de betrokkenheid van de studenten hierbij te ervaren”.

Fieldlab Evenementen is met BUas in aanraking gekomen via contacten uit het werkveld. Merit Clocquet, programmateam Fieldlab Evenementen: “Om onze recent ontwikkelde Sport Innovatie Formule inhoudelijk te verstevigen, hebben wij gepoogd denkkracht met daadkrachtsessies hier aan toe te voegen. BUas en LCB zijn hiermee aan de slag gegaan; zij hebben onderzoeksvragen vastgesteld en de uitvoering daarvan verzorgd. Binnen de Fieldlab Evenementen werd dit opgepakt binnen de bouwblokken ‘tracking & tracing’ en ‘groepsdynamiek’.

Naast deze 2 bouwblokken, werden ook andere onderzoeksmethoden toegepast door verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Want behalve BUas en LCB waren ook TU Delft, the Close App, DCM en Kinexon betrokken. De Close App, een app waar vóór aanvang, maar ook tijdens en na afloop van een evenement met een bezoeker gecommuniceerd kan worden, bleek een goede tool te zijn om bezoekers te informeren. Door alle communicatie via één kanaal te laten verlopen, ontstond er een hoge conversie van zo’n 95% en volgden bezoekers de meeste aanwijzingen naadloos op. Tijdens de evenementen zelf werd met name onderzoek gedaan door middel van video analyse en contact tracking. De combinatie van deze twee meetmethodes werkte goed omdat ongewenste situaties tijdig konden worden bijgesteld.

De verschillende onderzoeksresulaten en verzamelde (anonieme) data, is door TU Delft samengevat in een risicomodel. Bas Kolen, risicoanalist TU Delft: “Bij dit model is steeds gekeken naar het risico dat gelopen wordt als alternatief wanneer men thuis blijft. Actoren die hierbij gebruikt worden zijn o.a.: toegang, groepsindeling,
aantal contacten, ventilatie en beschermingsmaatregelen”. Het risicomodel is als advies aan het OMT aangeboden, die op haar beurt de overheid adviseerde.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten