Brabantse logistiek staat niet stil

Logistics Community Brabant, kortweg LCB, koerst op het vijfjarig bestaan af. In die tijd is er veel bereikt. Ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek werken samen, met als doel het versterken van de logistieke innovatiekracht binnen de provincie. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de situatie van vandaag de dag en dan alleen transport via de weg. Eén van de sleutelwoorden voor de toekomst is: multimodaal.

“Logistiek trekt zich niet veel aan van provinciegrenzen”, weet Frans van den Boomen. Hij is themamanager Multimodaal bij LCB. Multimodaal is één van de zes thema’s, waarop het samenwerkingsverband zich richt. De andere vijf zijn Data Gedreven Logistiek, Evenementen Logistiek, Leefbare Stad, Smart Industry en Zorglogistiek. “Ons motto is ‘Together – Today – Tomorrow’. We kijken samen naar logistieke innovaties die direct toepasbaar zijn, maar óók naar de houdbaarheid voor de toekomst”, verduidelijkt Van den Boomen. “Daarbij voegen we kennis en ervaringen samen. Zo willen we een impuls geven, waardoor de logistiek kan groeien, maar aan de andere kant Brabant ook bereikbaar en leefbaar houden. Zo behoud je ook het maatschappelijk draagvlak voor de sector.”

lcb
LCB’er (Logistics Community Brabant)

Multimodaal

Multimodaal transport is één van de manieren om transport slimmer aan te gaan pakken. “Dan praat je dus niet meer over eenzijdig wegtransport, maar over de combinatie met transport via binnenvaart en spoor”, licht Frans toe. “Bij transport komt immers ook een stuk voor- en na-transport kijken. De weg is fantastisch, maar loopt een beetje tegen zijn grenzen aan.” LCB kijkt met betrokken partijen en in samenwerking met het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek, naar het benutten van water en spoor. Daarbij gaat het dan hoofdzakelijk om import- en exportstromen. Van den Boomen: “Denk dan bijvoorbeeld aan transport van zeehavens, via binnenvaart, naar het achterland en omgekeerd. Je kunt bijvoorbeeld vanuit Brabantse achterlandterminals over het water naar Moerdijk, van daaruit naar Bilbao en dan met de trein door heel Spanje heen.” Er lopen vanuit Brabant prima zakelijke treinverbindingen met landen als Polen en Italië, maar zelfs ook naar China en Litouwen.

Aanbieders en gebruikers van multimodaal transport uit Nederland en Vlaanderen komen donderdag 21 april bijeen voor de Multimodaal Transport Expo, die plaatsvindt in Breepark in Breda. Daar is Logistics Community Brabant prominent aanwezig, met een stand, interviews, presentaties en enkele workshops. Aanmelden voor dit evenement kan via www.multimodaal.nl.

Samen met SmartwayZ.nl werkt LCB, onder de noemer www.BestelBeter.nu, ook aan het samenvoegen van zakelijke bestellingen tot volle vrachtwagenleveringen tussen handel en industrie. Daarvoor loopt inmiddels de eerste pilot in de bouwsector en is er serieuze interesse uit de foodsector. “De eerste data laten zien dat daar veel gewonnen kan worden, zeker tegen de achtergrond van het groeiend personeelstekort in transport en logistiek”, signaleert Frans van den Boomen. “We willen ook het MKB de kans bieden om van de innovaties en kansen mee te profiteren. Vele kleintjes maken dan één grote.” Dat zou een prachtige ontwikkeling richting de (nabije) toekomst zijn. “De kracht van samenwerking wordt in de huidige complexe tijd alleen maar belangrijker, de tijd van verspillingen en de boel over de schutting gooien is voorbij”, klinkt het bevlogen. Aan LCB zal het niet liggen.

Google search engine
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten