Bouw delen van ’s werelds eerste energie-eiland in Vlissingen: North Sea Port ondersteunt energietransitie in België

De bouwwerken voor het Belgische energie-eiland gaan begin volgend jaar van start. De Belgische Minister van de Noordzee heeft daarvoor de milieuvergunning goedgekeurd. De betonnen funderingen van het eerste energie-eiland worden in Vlissingen gebouwd. Het Prinses Elisabeth Eiland wordt een energiehub op 45 km van de Belgische kust dat nieuwe windparken en bijkomende interconnectoren (met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) verbindt met het Belgische elektriciteitsnet op land. Het verkrijgen van de milieuvergunning is een belangrijke voorwaarde voor de bouw van ’s werelds eerste kunstmatige energie-eiland in de Noordzee. De Belgische Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft deze milieuvergunning goedgekeurd. Intussen legt Elia de laatste hand aan een zogenaamd Nature Inclusive Design voor het eiland dat later dit jaar wordt voorgesteld. De bouw zal ongeveer twee jaar duren (tussen maart 2024 en augustus 2026).

“North Sea Port wil graag samen met Elia, DEME en Jan De Nul bijdragen aan de Europese energietransitie. Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van de samenleving. Onze langdurige samenwerking wordt met dit project nogmaals versterkt.”
Daan Schalck, CEO North Sea Port

Inrichting van de werf in Vlissingen

Een consortium met de Belgische waterbouwbedrijven DEME en Jan De Nul is in Vlissingen al gestart met de werfinrichting voor de bouw van de caissons. Dat zijn de betonnen funderingen met afmetingen van 60 meter lengte, 30 meter breedte en 30 meter hoogte. Eind juni 2023 werd al een omgevingsvergunning verleend voor de bouw ervan op de terreinen van Verbrugge Zeeland Terminals aan de Bijleveldhaven in Vlissingen. Deze locatie wordt als uitvalsbasis gebruikt om de 23 betonnen caissons te bouwen, te water te laten, te stockeren en in de zomers van 2024 en 2025 richting offshore locatie te slepen en af te zinken. Daarna wordt het eiland opgespoten en klaargemaakt voor de bouw van de elektrische hoogspanningsinfrastructuur.

Een ‘Nature Inclusive Design’ om de mariene biodiversiteit te bevorderen

Elia werkt al meerdere maanden samen met experts van openbare en privé-instellingen, universiteiten en niet-gouvernementele organisaties om de infrastructuur van het energie-eiland zo goed mogelijk te integreren in het mariene milieu. Door te kiezen voor een ‘Nature Inclusive Design’ worden de mogelijkheden van het eiland voor de mariene biodiversiteit ten volle benut. Uit dit onderzoek worden een aantal concrete maatregelen geformuleerd die later dit jaar worden voorgesteld en in het ontwerp van het eiland worden geïntegreerd.

“We gaan de Noordzee nog meer uitbouwen als dé energie-centrale van ons land. Het Prinses Elisabeth Eiland zal daarbij een cruciale schakel zijn. Met deze milieuvergunning zetten we vandaag een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze tweede offshore wind zone, de Prinses Elisabeth zone. De eerste windmolens zullen we in 2028 in dienst nemen. Dat betekent bijkomende groene stroom vanop zee voor onze gezinnen en bedrijven. We zijn bovendien het eerste land ter wereld dat windturbines zal plaatsen in beschermde zeegebieden. Het is daarom een goede zaak dat Elia vol inzet op een Nature Inclusive Design.”
Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee

Het Prinses Elisabeth Eiland

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld dat zowel gelijkstroom (HVDC) als wisselstroom (HVAC) combineert. De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland zal de exportkabels van de windparken van de nieuwe Prinses Elisabethzone bundelen en wordt tegelijk een hub voor toekomstige interconnectoren met Groot-Brittannië (Nautilus) en Denemarken (TritonLink). Ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen, maar zijn ook verbonden met nieuwe offshore windparken in de Noordzee die België op termijn van grote volumes hernieuwbare energie voorzien.

“België is een van de koplopers in offshore wind en versnelt de energietransitie met een verviervoudiging van de offshore windcapaciteit in de Belgische Noordzee, de bouw van een energie-eiland en nieuwe interconnecties met Noordzeelanden. Het energie-eiland wordt een knooppunt van windenergie op zee om groene, goedkope energie te voorzien voor onze gezinnen en bedrijven. Het is belangrijk dat we daarbij rekening houden met het zeeleven, boven en onder water. Het is goed dat Elia verder inzet op Nature Inclusive Design.”

Tinne Van der Straeten, Federaal minister van Energie

Het Prinses Elisabeth Eiland komt op zowat 45 kilometer voor de kust en heeft een oppervlakte van 6 hectare, zowat 12 voetbalvelden. Het komt midden in de Prinses Elisabeth zone en zal worden gebouwd op betonnen caissons die worden opgevuld met zand. Op het eiland komt bijna uitsluitend transmissie-infrastructuur zowel voor de aansluiting van de nieuwe windparken (maximaal 3,5 GW) als voor de aansluiting van toekomstige interconnectoren. Er is ook een kleine haven voorzien voor de onderhoudsploegen en een helideck. Om alle toekomstige offshore installaties te verbinden met het Belgische hoogspanningsnet komen rond het eiland 300 km aan wisselstroomkabels en 60 km aan gelijkstroomkabels (HVDC).

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten