BOM 40 jaar aanjager van verandering in Brabant

Ondernemerschap is de aanjager voor verandering. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst, klimaat neutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen met de juiste ondersteuning en financiering een vliegende start maken. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken.

Duurzame voedselsystemen

In Brabant werken we hard aan duurzame voedselsystemen om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende kwalitatief voedsel is voor iedereen, met respect voor onze leefomgeving. De BOM zet samen met ondernemers in op de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten; versnelling van precisielandbouw en het tegengaan van verspilling. Als koploper op het gebied van agrofood en hightech dragen we met de versnelde inbreng van technologische kennis en toepassingen in de voedselketen bij aan oplossingen van het voedselvraagstuk.

Klimaat neutrale energie oplossingen

Met klimaat neutrale energieoplossingen worden we in Brabant steeds minder afhankelijk van olie en gas. De BOM zet in op fossielvrij opgewekte elektriciteit en warmte, energiebesparing in gebouwen & productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe technieken die ons helpen in Brabant de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen. BOM stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven realiseren we duurzame energieprojecten. We bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken.

Gezonde toekomst

In Brabant werken we aan het toekomstbestendig verbeteren van gezondheid en het bevorderen van ieders kwaliteit van leven en welvaart. De BOM draagt hier samen met ondernemers aan bij door in te zetten op gepersonaliseerde behandelmethodes, digitale zorg en toepassingen van sleuteltechnologieën als fotonica, nanotechnologie en robotica. Life Sciences & Health is een van de topsectoren in Nederland. Goed voor een productiewaarde van rond de tien miljard euro. De helft daarvan komt voor rekening van Noord-Brabant. In deze provincie werken 910 (inter-)nationale bedrijven met 18.160 medewerkers aan een betere en betaalbare gezondheidszorg.

Kansrijke sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën bepalen de manier waarop we in de toekomst leven, leren en werken. Ze dragen bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. De BOM zet samen met ondernemers in op het digitaliseren en circulair maken van de hightech maakindustrie, slimme én groene mobiliteit en baanbrekende technische oplossingen. Onder andere door het versneld en breed digitaliseren van de hightech maakindustrie en het circulair maken van de maakindustrie, zorgen we ervoor dat Brabant een top kennis en innovatieregio in Europa blijft.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten