Biobased-circulaire economie in Delta regio levert substantiële bijdrage aan nationale klimaatdoelen

Met 20 biobased-circulaire projecten kan de procesindustrie meer dan de helft van zijn klimaatdoelen bereiken in de Delta regio. Dat is de conclusie van onderzoek in opdracht van de Circular Biobased Delta, ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

In aanwezigheid van gedeputeerden van de provincies en afgevaardigden uit industrie en onderwijs presenteerde Willem Sederel, voorzitter van de Circular Biobased Delta de routekaart aan het Topteam Chemie. Deze routekaart is het eerste onderzoek in Nederland dat inzicht geeft in het effect van een portfolio biobased-circulaire projecten op CO2-emissiereductie. Indien de biobased-circulaire projecten worden gerealiseerd, is het haalbaar om in totaal 5,4 miljoen ton CO2-eq per jaar te besparen. En daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030.

Aanzet van de Routekaart

In opdracht van de Circular Biobased Delta en met financiering van de drie provincies heeft onafhankelijk onderzoeks- en adviesburo CE Delft onderzocht hoeveel CO2-uitstoot de projecten portfolio van de Circular Biobased Delta en haar partners kan besparen ten opzichte van de huidige fossiele productieprocessen. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de provincie Zeeland: “Met de resultaten van dit onderzoek wordt het potentieel en het belang van de projectenportfolio voor de nationale klimaatdoelstellingen tastbaarder en kunnen bedrijven, beleidsmakers en de Circular Biobased Delta gerichte vervolgstappen zetten. Ook kunnen we gericht nieuwe projecten aanjagen zodat het eerst¬volgende doel van 10 miljoen ton CO2-reductie in 2030 gehaald wordt.”

Oproep om steun van Rijk en topsector chemie

Tijdens de online bijeenkomst riep Willem Sederel het Rijk en de Topsector Chemie op om ondersteuning te bieden aan de biobased-circulaire transitie: “Het is genoegzaam bekend dat ondernemers en bedrijven in de circulaire biobased economie tegen tal van barrières aanlopen: financiering, wet- en regelgeving, de maatschappelijke discussie rond biomassa, duurzaamheidskader(s) biogrondstoffen en marktvraag om de belangrijkste te noemen. Hiervoor vragen we steun van de overheid en het Topteam Chemie.

De overheid vragen we specifiek om financiële middelen om opschaling mogelijk te maken, hulp bij het verbeteren van het imago van biogrondstoffen, implementatie van praktische duurzaamheidskaders en aanpassingen in de wet- en regelgeving voor het toepassen van biomassa. Het Topteam Chemie vragen we meer kennis, kunde, netwerk en begeleiding te geven aan kleinere, innovatieve ondernemers. Ook zou er meer nadruk moeten zijn op circulaire biobased thema’s in de nationale kennis- en innovatieagenda en binnen de trilaterale agenda Nederland – Vlaanderen – Noordrijn-Westfalen.”

Samenwerking cruciaal

De aanwezige gedeputeerden en ondernemers onderschrijven de noodzaak voor goede samenwerking en partnership met Rijk en Topteam Chemie om de routekaart te helpen realiseren in de komende jaren. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “Alleen als overheden, kennisinstellingen en bedrijven nauw samenwerken kan de overgang naar een circulaire economie slagen. En die samenwerking gaat over provinciegrenzen heen. Deze routekaart laat zien wat we dan kunnen bereiken. Mooi dat we deze vandaag kunnen aanbieden, nu aan de slag om samen het verschil te maken.”

Uitvoeringsagenda 2020-2030 CBBD

Het projectenportfolio maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda 2020-2030 van de Circular Biobased Delta. Het gaat veelal om projecten van kleinere innovatieve spelers waarvan de CO2-emissiereductie bovenop de inspanningen van het bestaande bedrijfsleven komt. Wel zijn de vele initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling en hebben vaak nog jaren nodig om tot volle wasdom te komen.

Wilt u het complete rapport zelf lezen? Klik dan op de link in het artikel op de website van Circular Biobased Delta.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten