Bilfinger Tebodin zet samen met bedrijven stappen in CO2-masterplan

NL_Infographic CO2 masterplanning Bilfinger Tebodin_20220815

De stappen om CO2-uitstoot te reduceren bij bedrijven zijn vaak goed identificeerbaar.  Het daadwerkelijk implementeren van die stappen, is lastiger. Precies om die reden biedt Bilfinger Tebodin een stapsgewijze aanpak voor het opstellen van een masterplan in de weg naar CO2-reductie.

Michiel Geurds is Consultant Industrial Sustainability bij Bilfinger Tebodin en legt uit: “Besparing is altijd en overal de eerste stap.” Op locatie bespreekt Bilfinger Tebodin met mensen ter plaatse hoe het stappenplan kan worden doorlopen. Zo zijn er bedrijven waar aan de ene kant van het proces vraag is naar koeling en waar aan de andere kant een continue warmtevraag bestaat. Die processen kunnen aan elkaar worden gekoppeld.

Behalve energie ook vermindering van water
Behalve naar het reduceren van energieverbruik, kijkt Bilfinger Tebodin met bedrijven naar duurzame oplossingen op het gebied van waterverbruik. “Daarbij kun je denken aan regenwatertoiletten als basale eerste stap, maar ook aan het creëren van minder afvalwater en dat schoon krijgen.”

Omliggende infrastructuur
Tijdens het maken van een CO2-masterplan blijkt de omliggende infrastructuur meer dan eens van grote toegevoegde waarde. Zo kan de restwarmte die een naastgelegen bedrijf over heeft, in een industrieproces gebruikt worden. Op die manier komen warmte-uitwisseling en verduurzaming samen.

Ambities voor 2030
Bij Bilfinger Tebodin merken ze dat bedrijven toe zijn aan het zetten van concrete stappen. Met alleen besparen kom je er niet, weten zij ook. Ze hebben transitiemaatregelen nodig, die tegenwoordig gelukkig goed beschikbaar en inpasbaar zijn. Geurds noemt als voorbeeld warmtepomp technieken en e-boilers. Stuk voor stuk technische maatregelen die helpen met de stap naar een gasloze energievoorziening. Die moeten bedrijven helpen hun ambities voor 2030 beter in kaart te brengen.

Zes stappen
Geurds: “Met het CO2-masterplan geven we een overzicht van concrete maatregelen die een bedrijf kan nemen in het waarmaken van hun ambitie.” Met de aanpak helpt Bilfinger Tebodin bedrijven om aan de voorschriften te voldoen en winstgevend te blijven. “De planning gebeurt altijd in samenspraak met het betreffende bedrijf. De mensen ter plaatse kennen de site en de processen immers het beste.”

In het maken van een CO2-masterplan, onderscheidt Bilfinger Tebodin zes stappen:

  1. Allereerst wordt naar de gegevens van een bedrijf gekeken
  2. Dan volgt een bezoek aan de site en wordt gesproken met de mensen die dagelijks met de betreffende processen werken
  3. Behalve naar de site zelf, wordt ook naar de omgeving gekeken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de infrastructuur?
  4. Op basis van kennis en ervaring, kijkt Bilfinger Tebodin welke technische maatregelen genomen kunnen worden
  5. Dan volgt het in kaart brengen van risico’s en kostenimplementaties6. Tot slot maakt Bilfinger Tebodin een routekaart met te nemen maatregelen en bijbehorende tijdsindicatie.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van VN
Maatregelen die bedrijven willen treffen, kunnen worden gelinkt aan de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainability Development Goals (SDG). “Die nemen wij mee in onze technische advisering als het gaat over energie, water en materiaalgebruik. In de rapportage staat welke positieve impact de maatregelen hebben op SDG. Zo leveren we samen een positieve bijdrage aan de wereld.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten