Bijna energie neutrale gebouwen in 2021

Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Daarmee zijn strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te beperken.

BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energiebeleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO?-emissies. Met de nieuwe BENG-eisen is in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen, woon- en utiliteitsgebouwen te beperken.

Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. Deze eisen worden BENG genoemd (bijna energieneutraal gebouw). De overtreffende trap van BENG is energieneutraal bouwen (ENG). Deze energievraagstukken geven echter geen richting aan bredere ambities als duurzaamheid en/of circulariteit. Een uitgebreide toelichting over de benadering en toepassing van BENG, vindt u in dit stappenplan BENG.

Bij het vormgeven van IHP’s (Integrale Huisvestingsplannen), vaststellen van vastgoedstrategieën en de voorbereiding van nieuwbouw of renovatie, moet rekening worden gehouden met de nieuwe regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer over BENG op de webiste van HEVO. Daar kunt u ook meteen het complete whitepaper Stappenplan BENG aanvragen.

SourceHEVO
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten