Bij watersystemen wordt door middel van een visvriendelijke pomp en een Emotron AFE energie teruggeleverd naar het net.

Het gemaal Krimpenerwaard draagt bij aan droge voeten en voldoende water voor ruim 50.000 mensen in het gebied.

Omdat het hoogheemraapschap Schieland en Krimpenerwaard de pomp in Lekdijk-West in Bergambacht moest vervangen, vonden ze de ideale oplossing in de combinatie van een visvriendelijke pomp met een permanentmagneet elektromotor en een Emotron AFE frequentieregelaar die de opgewekte energie direct teruglevert naar het net.

Emotron VFD voor belangrijk waterpeilpunt

Het pompstation is de belangrijkste waterinlaat van de Krimpenerwaard. Uit de Lek wordt zoet water aangevoerd om enerzijds het waterpeil in tijden van droogte op niveau te houden en anderzijds het water­peilgedeelte door te spoelen en te voorzien van water van betere kwaliteit anderzijds.

De visvriendelijke pomp wordt uitgevoerd door een permanentmagneet elektromotor en Emotron AFE frequentieregelaar (VFD). De Emotron VFXR 2.1 maakt het mogelijk om een draaiende PM motor in te vangen.

Oplossing voor vismigratie

De pomp werd voornamelijk verbouwd om een vismigratieknelpunt op te lossen. Hierbij is 1 van de 2 bestaande pompen vervangen door een pomp waarbij het betonnen slakenhuis is verruild voor een pompblok van grotere omvang. De pomp heeft een capaciteit van 200 m3 /minuut en bemaalt een groot deel van de Krimpenerwaard.

Na realisatie is de pomp voor zowel bemalen als voor turbinebedrijf op visveiligheid getest. Dit is gedaan doormiddel van een dierproef. Hierbij is de pomp voor zowel bemalen als turbineren zeer visveilig gebleken.

Energie opwekken

Het nieuwe gemaal is ook ontworpen als een turbine waarbij water via de pomp wor toegelaten om energie op te wekken. Hierbij komt bij een gemiddelde waterstand een vermogen vrij van ca. 21 kW, bij een verval ca. 2,3m. Bij hogere waterstanden kan het op­gewekte vermogen oplopen tot 63 kW.

Energie rechtstreeks teruggeleverd naar het net

De bij het water inlaten opgewekte energie wordt via de Emotron AFE (Active front-end) variabele frequen­tieregelaar VFXR 2.1 teruggeleverd naar het net. Door de volledige 4-kwadranten regeling in de VFXR-fre­quentieregelaar, wordt het motortoerental volledig gecontroleerd, waarna de AFE de hierbij vrijgekomen energie aan het elektriciteitsnet teruglevert.

De pompas wordt dus geremd door de VFD tijdens de inname van water. Dit maakt het een gecontroleerd proces waarbij de snelheid instelbaar is.

Emtotron VFXR 2.1 AFE in schakelkast

Het wereldwijde Emotron-servicenetwerk

Met een wereldwijd partnernetwerk en onze oplossingen voor toegang op afstand, kunnen wij u servicecontracten op maat bieden. Het complete aanbod van onze diensten:

  • Inbedrijfstelling
  • Training
  • Testfaciliteiten
  • 24/7 ondersteuning
  • Remote access
  • TCO, levensduur oplossingen
  • Onderhoud
  • Verlengde garantie
  • Reparaties
  • Verhuur

Kwaliteitsborging

Bij Emotron is deskundige kennis altijd binnen handbereik. Uw Water & Afvalwater projectteam zal u tijdens elke stap bijstaan. Wij regelen wanneer nodig een ontwerptoetsing gevolgd door een intern onderzoek.

Wij testen al uw Emotron producten stuk voor stuk voorafgaande aan de inbedrijfstelling.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten