Beveland Wonen krijgt positief oordeel van visitatiecommissie

Beveland Wonen heeft zich de afgelopen periode laten visiteren. “Dat de commissie ons als professioneel, daadkrachtig en betrokken typeert, zien wij als een groot compliment”, zegt bestuurder Peter Bevers.

Een visitatie is een officieel onderzoek en wordt iedere vier jaar uitgevoerd. Een onafhankelijk bureau brengt de maatschappelijke prestaties van Beveland Wonen in beeld en geeft aan waar verbeterkansen liggen. De commissie beoordeelt hiervoor documentatie, en voert gesprekken met belanghebbenden zoals huurdersvereniging en gemeenten. Bekijk hier de video voor meer toelichting.

Resultaat visitatie

De visitatiecommissie vindt dat Beveland Wonen zaken goed en gedegen oppakt, en dat er kostenbewust wordt gewerkt. “Daarnaast viel het de commissie op dat wij veel maatwerk leveren vanwege verschillende behoeften in de kernen en gemeenten”, zegt Bevers. “Daar zijn we erg trots op, zeker omdat we in 36 kernen actief zijn en dicht bij de klant willen staan.”

Fusieorganisatie

Het is de eerste keer dat Beveland Wonen – ontstaan uit een fusie tussen R&B Wonen en RWS – gevisiteerd is. Bevers: “Onze belanghouders geven aan dat zij niet hebben gemerkt dat we een fusieproces hebben doorlopen.”

Bovengemiddeld gescoord

Beveland Wonen kreeg als beoordeling gemiddeld een ruime 7,5. Een hele mooie score, waarmee de corporatie boven het gemiddelde van de Nederlandse corporatiebranche (7,2) scoort. Het rapport met de scores op de verschillende onderdelen leest u hier. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten