Belang van veiligheidscertificering VCA voor bedrijven en professionals blijft toenemen

Veiligheid op de werkvloer is een onderwerp dat aandacht verdient, zeker in risicovolle sectoren als de bouw, de elektrotechniek en de petrochemische sector. Helaas is het nog steeds zo dat er veel te veel bedrijfsongevallen gebeuren in Nederland.

Natuurlijk vallen daar niet altijd slachtoffers bij, maar jaarlijks overlijden er nog altijd zo’n zestig mensen als gevolg van een ongeval op de werkvloer. Om het bewustzijn van risico’s op de werkvloer te toetsen en bewijzen, is er de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, beter bekend als VCA. VCA certificering is sterk in opkomst. Veel bedrijven hebben er al voor gekozen zich te laten certificeren en werknemers op VCA cursus te sturen.

Belangrijke factor in de markt

Dat besluit dient natuurlijk ten eerste de veiligheid op de werkvloer. Tijdens de VCA cursussen leren werknemers wat de risico’s zijn waar ze te maken kunnen krijgen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op en rondom de werkvloer en hoe men daarmee dient om te gaan. Voor een werkgever loont het om te kunnen aantonen dat het personeel volledig op de hoogte en voorbereid is. Te meer omdat opdrachtgevers VCA certificering steeds belangrijker vinden. Vaak worden opdrachten zelfs alleen uitbesteed aan bedrijven die hun VCA op orde hebben. Zonder VCA certificering is er dus een reëel risico voor bedrijven om voor steeds minder klussen in aanmerking te komen. Voor individuele professionals loont het bezit van het VCA diploma vooral bij sollicitaties in risicovolle sectoren als bouw, industrie en infra, waar het steeds vaker een voorwaarde is die opgenomen wordt in de vacature-eisen.

Verschillende cursusvormen

De VCA cursus wordt in verschillende vormen aangeboden. Zo zijn er verschillende cursussen voor werknemers op de werkvloer en meewerkend leidinggevenden en zzp’ers. Werknemers volgende de VCA basiscursus, die men ook wel B-VCA noemt. Meewerkend leidinggevenden en zzp’ers hebben andere verantwoordelijkheden en krijgen daarom een andere cursus voorgeschoteld: VCA VOL, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Deze cursussen kunnen op drie verschillende manieren gevolgd worden. Ten eerste is er de klassikale cursus, die in één dag afgewerkt wordt inclusief het officiële examen. Dan zijn er ook nog verschillende online cursussen en zelfstudie met behulp van een cursusboek. Ook in die gevallen moet de cursus worden afgesloten met het officiële examen.

Bouwvakkers

Al sinds 1996

Hoewel het lijkt of VCA iets van de laatste tijd is, bestaat VCA al sinds 1996. Toen kwam de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers tot stand uit een samenwerking tussen aannemers en vertegenwoordigers van de petrochemische sector. Zij wilden namelijk samen een toetsingssysteem in het leven roepen voor het veiligheidsbeleid van bedrijven binnen hun sectoren. Deze checklist is uitgegroeid tot de belangrijke certificering die VCA tegenwoordig is.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten