Begeleid je werknemers van werk naar werk

Zeeland krijgt een mobiliteitscentrum. Van daaruit worden Zeeuwse ondernemers ondersteund bij het herplaatsen van boventallige medewerkers. Binnen Zeeland wordt gezamenlijk opgetrokken om daar letterlijk werk van te maken.

Of anders gezegd: om werknemers te begeleiden van werk naar werk. Dat schrijft Zakelijk Zeeland op haar website.

De vorming van een mobiliteitscentrum is de uitkomst van een landelijk akkoord. In augustus 2020 kondigde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan. Om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken, wordt crisisdienstverlening georganiseerd. Het idee is om door middel van een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteitsteams langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Binnen het Zeeuwse mobiliteitscentrum zal worden samengewerkt door de sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijs. Momenteel onderzoekt een kwartiermaker hoe een en ander binnen Zeeland vorm moet krijgen.

Dienstverlening nu actief

De arbeidsmarktregio heeft besloten daar niet op te wachten. Om die reden wordt nu al mobiliteitsdienstverlening geboden. Deze dienstverlening er is voor álle werkgevers, groot en klein. Wie gebruik heeft gemaakt van de NOW-regelingen is verplicht inspanningen te verrichten om werknemers te begeleiden naar ander werk. Los daarvan zullen veel werkgevers die zorgplicht voor hun werknemers voelen. De mobiliteitsdienstverlening heeft betrekking op regulier werk, maar bijvoorbeeld ook op de arbeidsplaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien, óók zzp-ers die van plan zijn te stoppen, kunnen zich melden.

Van werk naar werk

Heeft u ondersteuning nodig bij ‘van werk naar werk’ vraagstukken, neem dan contact op met Toine Witters.
Bereikbaar op telefoonnummer 0615549445, of via de mail.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten