“Bedrijfsveiligheid draait in 2023 meer om gedrag”

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen neemt de afgelopen jaren af, in 2021 werden er ruim 3.400 ongevallen gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hogere Veiligheidskundige Oscar Verschoof verwacht in 2023 echter een toename, mede door het huidige tekort aan veiligheidskundigen. “In plaats van boetes uit te delen, wil de Arbeidsinspectie het veiligheidsgedrag aanpakken met verbeterplannen.”

Oscar Verschoof is naast Hoger Veiligheidskundige ook eigenaar van Verschoof Veiligheid (VVeiligheid) en werkt als externe expert voor B&V partners in veiligheid. “Voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), inspecties, vergunningen, noodplannen, scenario’s en opleidingen. Daarnaast adviseer ik bij managementsystemen zoals VCA en ISO.”

Krappe arbeidsmarkt

Volgens Verschoof kan de krappe arbeidsmarkt in 2023 leiden tot een onveiligere werkwereld in Nederland: “Mensen zoeken in tijden van crisis meer vastigheid, je ziet dat veel vacatures worden opgevuld. Dat betekent ook dat als je een vaste baan hebt, je die graag wil houden en eerder doet wat de baas zegt. Als er dan minder aandacht voor veiligheid is, of er zijn veel nieuwe medewerkers, dan stijgt de kans op een ongeval.”

Verbetering in plaats van boete

De Nederlandse Arbeidsinspectie kondigde in 2020 een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen aan. Het effect van die aanpak merkt Verschoof nu in de praktijk: “De Inspectie legt bedrijven die een arbeidsongeval hebben gehad niet direct een boete op, maar vraagt ze om een verbeterplan. Dat is veel meer gericht op gedragsverandering. Bedrijven moeten dan zelf onderzoeken wat er mis ging, hoe het voorkomen had kunnen worden en hoe ze ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.”

Voorkomen in plaats van verbeteren

Als bijna afgestudeerd Veiligheidsverbeterkundige ziet Verschoof dit als een positieve ontwikkeling die de komende jaren doorzet, verwacht hij: “Ik krijg de laatste zes maanden al meer opdrachten voor verbeterplannen en vind het goed dat bedrijven meer gaan nadenken over veilig gedrag. Al werk ik liever aan veiligheid vanuit een wens dan vanuit een probleem. Gelukkig willen 9 van de 10 klanten graag voldoen aan de wetgeving en werken daarom preventief aan veiligheid in plaats van repressief. Veiligheid blijft altijd belangrijk, ook in 2023.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten