Bedrijfsoverdracht in harmonie: de vijf belangrijkste antwoorden

De overdracht van uw bedrijf is een complex proces dat leidt tot veel veranderingen binnen uw bedrijf, uw persoonlijke leven en in de familiedynamiek. Het vraagt om een goede voorbereiding en een doordachte aanpak. Flynth krijgt veel vragen over bedrijfsopvolging en organiseert daarom een webinar. We hebben alvast de vijf meest gestelde vragen van ondernemers voor u op een rij gezet.

1. Wanneer begin ik met de voorbereiding op de bedrijfsoverdracht?

Begin op tijd. De overdracht regelt u niet in een paar maanden. Ga uit van drie tot vijf jaar. Neem eerst de tijd om na te denken over hoe u de overdracht wilt aanpakken. Betrek familieleden die een rol spelen bij het bedrijf. Houd er rekening mee dat het bij een familiebedrijf niet alleen om de zakelijke kant gaat; de relaties tussen familieleden zijn ook een belangrijke factor. Bedenk samen met uw familie welke competenties de ideale opvolger moet hebben. Is er iemand binnen de familie die het zou kunnen en willen? Of is het beter om te kijken of een (ex-)werknemer of een externe partij de beste keuze is voor de toekomst van het bedrijf. Vervolgens is het belangrijk dat de beoogde opvolger goed is ingevoerd in het bedrijf en de sector waarbinnen u opereert. Laat hem of haar daarom vooral meedraaien op de vloer en in het management.

2. Hoe voorkom ik dat de bedrijfsoverdracht leidt tot spanningen in de familie?

Het is van belang dat rondom de bedrijfsoverdracht alles op tafel komt. Bijvoorbeeld met behulp van het familieconvenant programma van Flynth. Iedere belanghebbende, ook familieleden die zijdelings betrokken zijn bij het bedrijf, krijgt een individuele vragenlijst. Op die manier is snel duidelijk waar de verschillen en de overeenkomsten zitten. Dat kan soms confronterend en lastig zijn. Daarom is het van belang dat het gesprek daarover open en oplossingsgericht is. Het doel: alle betrokkenen voelen zich gehoord en zijn tevreden met de uitkomst van het proces. Heeft u interesse in het opstellen van een familieconvenant, neemt u dan contact op met één van onze familiebedrijven adviseurs.

3. Ik wil graag mijn bedrijf overdragen, maar de potentiële opvolger heeft andere ideeën over de toekomst dan ik. Hoe ga ik daar mee om?

U heeft uw bedrijf gebracht waar het nu staat. Daar heeft u keihard voor gewerkt. Toch kan de nieuwe generatie anders naar de toekomst kijken. Ook hier is het belangrijk om goed in gesprek te gaan en samen de familiewaarden en de visie op het bedrijf te bepalen. Die kunnen worden vastgelegd in een familieconvenant. Op deze uitgangspunten kunt u terugvallen bij situaties waarbij spanningen ontstaan, bijvoorbeeld over de koers. Daarnaast is het voor degene die overdraagt toch ook de kunst om écht over te dragen. Laat uw eigen beeld van hoe het moet los en geef de opvolger de ruimte om zelf te ontdekken wat werkt en niet.

4. Wat is het juiste moment voor de bedrijfsoverdracht?

Een goed moment vinden voor de overdracht is een zorgvuldige klus. Betrek daarin de financiële positie van uw bedrijf, de manier waarop uw organisatie is opgebouwd en de familiedynamiek. Uiteindelijk bent u als ondernemer degene die bepaalt wat het juiste en wenselijke tijdstip is.

5. Wat gebeurt er als de bedrijfsoverdracht nog niet geregeld is, maar ik als eigenaar onverwachts wegval?

Het is een vreselijk scenario, maar niet ondenkbaar. Een familiebedrijf kan in een noodsituatie terechtkomen waarbij de ondernemer tijdelijk of permanent wegvalt. Dat kan een grote impact hebben op het gezin en het bedrijf. Daarom is het belangrijk om een noodplan te hebben om de impact zoveel mogelijk te beperken. Een noodplan biedt duidelijke handvatten die de opvolger of waarnemer in staat stelt om de rol van ondernemer zo goed en snel mogelijk op te pakken.

Flynth webinar bedrijfsoverdracht in harmonie

Wilt u meer weten over de weg naar een succesvolle bedrijfsoverdracht? Kom naar het Flynth webinar ‘Bedrijfsoverdracht in harmonie’ op 5 juli! Deelname is gratis, meld u hier aan.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten