Ammertech beweegt mee met medewerkers in huidige turbulente arbeidsmarkt

Of het nu gaat om meer thuiswerken voor een betere privé-werkbalans, meer training om jezelf verder te ontwikkelen of tijdelijk wat meer vrije tijd voor een noodsituatie thuis: als werkgever beweegt Ammertech mee met de wensen en noden van zijn medewerkers. “We zijn daarin als bedrijf echt vooruitstrevend”, vertelt Melissa van Stipdonk, verantwoordelijk voor HR bij deze importeur van lager- en aandrijfcomponenten voor de machinebouw. “Alles is hier bespreekbaar. En als we de medewerker niet rechtsom kunnen helpen, dan lukt het misschien linksom wel. We zoeken samen altijd naar een passende oplossing.”

Bij Ammertech in Helmond werken 25 medewerkers. De meesten hebben een kantoorfunctie, vier mensen werken in het warehouse. “Het thuis werken is bij ons, door corona, in een stroomversnelling gekomen. Voorheen hadden alleen MT-leden een laptop en werkten af en toe van huis uit. Toen de eerste coronamaatregelen van kracht werden, hebben wij in korte tijd ervoor gezorgd dat iedereen de juiste middelen en voorzieningen kreeg om thuis te werken. Onze warehouse collega’s hadden voldoende ruimte op de werkvloer om afstand te houden van elkaar.”

Flexibiliteit is key geworden

Bij het intreden van de coronaversoepelingen is bij Ammertech heel goed geluisterd naar de wens van de werknemers. “De meesten gaven aan het prettig te vinden één of twee dagen thuis te werken”, vertelt Melissa. “We hebben alleen als voorwaarde gesteld dat altijd één iemand van een team op kantoor aanwezig moet zijn. Dit geeft de medewerkers enorm veel flexibiliteit. Je thuiswerkdagen hoeven niet altijd op dezelfde weekdag te vallen. Je kunt ze ook inplannen als je bijvoorbeeld naar de tandarts of een andere privéafspraak moet. Dit neemt vaak minder (reis)tijd in beslag, dan wanneer je een kantoordag daarvoor moet onderbreken.”

Streven naar een optimale privé-werk balans

Melissa zelf werkt tegenwoordig op woensdag en vrijdag thuis. “Op deze dagen werk ik maar 3 uur, in verband met de schooltijden van mijn kinderen. Het scheelt mij veel reistijd en brandstof als ik voor zo’n kort dagdeel niet naar de zaak hoef. En het is minder belastend voor het milieu. Echt een win-win situatie.” Ook de combinatie van beide werkvormen vindt Melissa ideaal. “Bij ons op kantoor heerst een informele, gezellige sfeer. De deur staat altijd open. Die openheid en toegankelijkheid is heel belangrijk en draagt bij aan wat wij als Ammertech willen uitstralen naar onze medewerkers. Maar thuis achter mijn bureau ben ik het  meest productief, want daar word ik zelden gestoord.”

Werkgeluk: medewerkers in hun kracht zetten

Bij Ammertech vinden ze het heel belangrijk dat medewerkers hun werk leuk, leerzaam en uitdagend vinden. En daardoor met plezier aan het werk zijn. “Als iemand meer uitdaging nodig heeft of een verandering in het takenpakket wil, dan bespreken we samen hoe we de functie of het werk aantrekkelijker kunnen maken”, aldus Melissa. “Daarbij kijken we goed naar de expertise en competenties van de medewerkers. En hoe ze die optimaal kunnen benutten in hun functie. We proberen functies zo te kneden dat een medewerker daarin goed tot zijn recht komt. De aandacht die wij hier hebben voor het werkgeluk van onze mensen, wordt ook door enkele collega’s, die pas sinds kort bij Ammertech werken, echt specifiek als een groot pluspunt genoemd.”

Aandacht voor kleine dingen

In september 2022 wordt ook voor het eerst sinds 2,5 jaar weer de gezamenlijke, maandelijkse bedrijfslunch opgestart. “Het is leuk te zien dat bijna iedereen zich hiervoor heeft opgegeven, ook mensen die normaal die dag thuiswerken”, zegt Melissa vol voldoening. “Dat kenmerkt de onderlinge band en de fijne sfeer. We werken er als bedrijf hard aan om onze medewerkers goed betrokken te houden. Dat zit hem soms ook in kleine dingen zoals een ‘hart onder de riem’ cadeautje in coronatijd, een ‘welkom terug’ aardigheidje op het bureau na de versoepelingen of een leuke attentie bij aanvang van de zomervakantie. Het doet mij goed te zien dat mensen dat ook echt op prijs stellen.”

Auteur: Dianne Huijskens

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten