Ambitieus duurzaamheidsbeleid van DB Schenker

Op zaterdag 2 juli heropende DB Schenker de locatie voor landtransport in Tilburg. Deze locatie werd tevens gecertificeerd als het 50e eco warehouse van DB Schenker wereldwijd en het 4e eco warehouse in de Benelux. De focus lag tijdens de verbouwing niet alleen op bedrijfseconomische voordelen, maar ook op een passende duurzaamheidsupgrade. Hanno Sterrenburg, Sustainability Manager Benelux, en Tom Lauwerens, Real Estate Manager Benelux, leggen uit hoe duurzaamheid verweven is in de bedrijfsvoering van DB Schenker.

Herontwikkeling vanwege toenemend transportvolume

DB Schenker heeft een sterk landtransportnetwerk in Europa. Tom: ‘We merkten in Tilburg dat het aantal docks te klein was om het toenemende transportvolume te verwerken. Een paar jaar geleden hebben we bekeken wat de mogelijkheden waren in Tilburg. In het kader van duurzaamheid had een herontwikkeling van de bestaande locatie onze voorkeur. Samen met de architect hebben we bekeken hoe we dit pand operationeel konden verbeteren. Verder hebben we samen met collega’s bewust gekeken naar wat haalbaar is om processen te verbeteren en efficiënt in te richten. Duurzaamheid vormt daarbij een belangrijke pijler, op grond waarvan wij de beslissingen nemen.’

Uiteindelijk is besloten een paar hallen te slopen en het aantal docks bijna te verdubbelen. Dat is lang niet het enige, vertelt Tom: ‘Er is een nieuw verkeersconcept gelanceerd om ervoor te zorgen dat er qua vervoersbewegingen een veiligere scheiding is tussen kantoor en operationele werkzaamheden. Er is gedacht aan de toekomstbestendigheid van laadpleinen voor auto’s, fietsen en vrachtwagens, het hele pand heeft led-verlichting en de kantoren zijn gasloos.’ Ook maatregelen om het welzijn van het personeel te verbeteren, zijn meegenomen in de verbouwing. Van isolatie, zit-stabureaus en nieuwe kozijnen tot veel buitengroen en een prettig ventilatiesysteem, aan alles is gedacht. Allemaal redenen waarom de locatie door DB Schenker is gecertificeerd als eco warehouse.

Speerpunt binnen de organisatie

De EU wil dat het continent in 2050 CO2-neutraal is. DB Schenker heeft daar voor zichzelf 10 jaar vanaf getrokken. DB Schenker is een ambitieuze organisatie die proactief met duurzaamheid en innovatie bezig is. Hanno vertelt: ‘De directie van DB Schenker heeft duurzaamheid tot speerpunt benoemd en is erg ondersteunend in alle activiteiten. Dat is voor ons prettig werken. De hele organisatie snapt het belang en er is veel welwillendheid om iets te doen. Een recent voorbeeld is het plaatsen van bijenkasten rondom onze vestigingen in de Benelux om de biodiversiteit te vergroten. Alle branchmanagers waarvan de locatie die zij managen, en nog belangrijker de omgeving, geschikt is, participeren in dit initiatief.’

Daarnaast zijn er onlangs nieuwe regelingen geïntroduceerd die zowel bijdragen aan het welzijn van het personeel als aan het duurzaamheidsbeleid. Hanno: ‘DB Schenker biedt een fijne werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden. We bieden medewerkers een fietsregeling aan, zodat ze met hun brutosalaris goedkoop een fiets kunnen aanschaffen. Hiermee stimuleren we mensen om op de fiets naar het werk te gaan. Voor de kilometers die worden gefietst, heeft DB Schenker besloten een kilometervergoeding uit te keren. Ook hebben we ons kantoorpersoneel aangeboden dat ze, na overleg met hun leidinggevende, maximaal 3 dagen thuis mogen werken. Alle autokilometers die we kunnen besparen, zijn mooi meegenomen en het past in ons duurzaamheidsbeleid.’

Auteur: Tamara van den Berge

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten