‘Als we doen wat we deden, gaan we niet meer krijgen wat we kregen’

Ze zegt het direct tijdens het gesprek: “Dit is wel een mooie kop voor boven de tekst.” Daarmee slaat Martyntje Brink de spijker op diezelfde kop. De programmamanager Human Capital bij de Midden-Brabantse ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant beseft dat er op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel stappen gezet moeten worden, door mkb, onderwijs en regiogemeenten. Daar draagt Midpoint Brabant graag een steentje aan bij, onder meer samen met het Leerwerkloket, WerkgeversServicepunt en Jongerenpunt. “Maar de huidige schaarste gaat blijven, voor langere tijd”, zo waarschuwt zij desondanks.

Martyntje Brink houdt zich binnen het werkgebied van Midpoint Brabant (11 gemeenten van Heusden tot Hilvarenbeek) nadrukkelijk bezig met talentontwikkeling. “Niet voor vandaag, maar voor de langere termijn”, voegt ze daaraan toe. Ze onderstreept dat haar organisatie niet kan toveren: “In Midden-Brabant trekken we niet zómaar een heel blik aan arbeidskrachten open”, zo klinkt het kernachtig. Mkb-ondernemers moeten beseffen dat ze de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet meer alléén op kunnen pakken. “Wij werken aan problemen waarmee ondernemers in meerdere disciplines te maken krijgen”, vervolgt Brink. “Dat gaat dan om logistiek, leisure, maakindustrie, maar ook om digitalisering en duurzame economie. Dat zijn allemaal gebieden waarop men met die krapte te maken heeft.”

Slim inzetten

Ze ziet in de praktijk van alledag dat elke sector zijn eigen specifieke problemen heeft, die telkens om een andere aanpak vragen. “In Midden-Brabant zit veel maakindustrie, met tot 20 werknemers. Bij die bedrijven schiet R & D er vaak bij in. Het is zaak om de kracht die we hebben slim in te zetten. Kennis moet worden gedeeld,  bijvoorbeeld over het omgaan met arbeidstechnische ontwikkelingen. Daarbij gaat het ook over leren, het omgaan met al die techniek. Wij helpen mkb-organisaties met het erkennen van hun digitaliseringsprobleem.” Midpoint Brabant onderkent dat waardering van arbeidskracht deels een cruciale rol speelt. Brink: “Dat gaat verder dan loon alleen. Het gaat om regeldruk, om werktijden. Dat zie je zowel in de horeca als in de zorg, de logistiek en het onderwijs.”

Klaar voor de toekomst

Martyntje merkt dat veel ondernemers bezig zijn met vandaag. “Die moet je dus prikkelen om zich te organiseren. Het gaat er juist om dat je klaar bent voor de toekomst. Naast die al genoemde waardering is ook regie van groot belang. Wij zetten daarbij graag een leven lang ontwikkelen in. Daardoor kunnen zittende arbeiders arbeidsfit blijven en zich ook blijven ontwikkelen. Méér gaan werken kan helpen, maar je ziet in de installatietechniek dat er ook langer wordt doorgewerkt. Dan moet er ook ruimte zijn voor bijscholing. Kijk als werkgever naar wat je mensen kunnen en pas daar je productieproces op aan. Dan zul je zien dat je orderportefeuille gewoon kan groeien. Benut je menselijk kapitaal zo optimaal mogelijk! Wie op zoek is naar een schaap met 5 poten zal snel merken dat dat niet realistisch is.”

Midpoint Brabant blijft inzetten op het sámen doen. “Gelukkig zijn er in de regio hele mooi voorbeelden van bedrijven, die hun opgedane ervaringen willen delen. Denk aan de Bonheur Groep, of aan Etemf. Je hoeft als ondernemer het wiel écht niet opnieuw uit te vinden. Wij hebben het overzicht en delen dat graag. We horen wél graag van ondernemers wat ze nog missen. En dan blijft het vervolgens niet bij overleggen. We zijn concreet, dat werkt”, zo besluit ze.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten