Alles over het gebruik van bestrijdingsmiddelen: dit is wat je moet weten

Denk jij eraan om in jouw bedrijf gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, dan is het goed om je daarin eerst te verdiepen. Er zijn veel verschillende soorten verkrijgbaar, elk met z’n voor- en nadelen. Het gebruiken van dit soort middelen kan een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van landbouwgrond, maar aan de andere kant gaat het vaak om chemische stoffen en is voorzichtigheid geboden. Daarom is er ook discussie over de vraag of bestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet. Op welke manier kun je bestrijdingsmiddelen inzetten zodat het positief voor je werkt? 

Wat zijn bestrijdingsmiddelen?

De naam zegt het eigenlijk al, simpel gezegd: een bestrijdingsmiddel is een middel dat iets moet bestrijden. We kennen ze ook onder andere namen zoals pesticide, biociden of gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn chemische stoffen met een werkzaam bestanddeel dat giftig is voor organisme die moeten worden bestreden. Hierdoor verhoogt het de opbrengst van het gewas en ook de kwaliteit kan verbeteren. 

Waarvoor en waar worden ze gebruikt

Bestrijdingsmiddelen zijn er dus ter bescherming van gewassen. Deze middelen worden daarom ook hoofdzakelijk gebruikt in de land- en tuinbouwsector. De gewassen die daar worden geteeld, moeten beschermd worden tegen ziektes, schimmels of ongedierte. Als je zelf veel planten in huis hebt of veel in de tuin werkt, dan weet je hoe lastig het kan zijn ze goed te onderhouden. De bodem moet de juiste voedingsstoffen bevatten en onkruid of beestjes mogen niet de kans krijgen hun werk te doen. Ook in je eigen tuin kan het voorkomen dat je gebruik moet maken van bestrijdingsmiddelen. Het is dus best moeilijk om planten goed in leven te houden. Op grote schaal in de land- en tuinbouwsector is dat nog veel moeilijker en zijn ze afhankelijk van nog meer factoren. Boeren gebruiken deze middelen dus om te voorkomen dat de oogst mislukt en niet gebruikt kan worden. Het is erg zonde als de gewassen moeten worden vernietigd vanwege beschadiging. 

Beschermingsmiddel of niet?

Er is al jarenlang discussie over het gebruik van pesticide. Ondanks dat het gaat om chemische stoffen, kom je soms niet onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen uit om de gewassen te redden of te verbeteren. Het alternatief is namelijk dat oogsten verloren gaan en er dus een voedseltekort kan optreden. Mislukte oogsten zijn tegenwoordig helaas al vaker aan de orde van de dag vanwege extremer weer. Je ziet dan ook vaker lege schappen in de supermarkt. In Nederland is dat nu nog geen extreem probleem, maar in andere landen wel. Om te voorkomen dat gewassen ook nog verloren gaan door verschillende plagen, is het inzetten van bestrijdingsmiddelen soms onoverkomelijk.

Vormen van pesticide

Er zijn veel bestrijdingsmiddelen op de markt. Van chemische stoffen tot biologische bestrijders. Een chemische stof die als pesticide wordt ingezet is bijvoorbeeld kopersulfaat. Het is in dit geval een meststof die wordt toegevoegd aan de grond zodat deze vruchtbaarder wordt en de groei van de gewassen kan verbeteren. Dit kan ook gezien worden als grond additief. Kopersulfaat bestellen kan online, hier kun je ook direct advies inwinnen wat het beste is voor jouw situatie. Wil je gebruik maken van chemische producten dan is het verstandig advies in te winnen bij een professioneel bedrijf. Ook zijn er andere pesticide die plagen, schimmels, onkruid of insecten tegengaan. Dit zijn allemaal veelvoorkomende organisme die de gewassen kunnen beschadigen. Daarnaast zijn er natuurlijk bestrijdingsmiddelen. Zo worden er dieren ingezet om andere dieren uit te roeien of weg te houden van de planten. Vogels eten bijvoorbeeld rupsen, of jagen knaagdieren weg. Ook kleine insecten of organismen kunnen worden ingezet op om microniveau plagen te bestrijden. Zo zie je dat er zowel chemische als biologische bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar zijn. 

Veiligheid en risico’s

Omdat het gaat om chemische stoffen brengt het gebruik van dit soort bestrijdingsmiddelen altijd een risico met zich mee. Voordat ze op de markt komen worden ze dan ook uitgebreid getoetst en ze moeten aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Dit om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Blijkt dat er een te groot risico is of is er kans op schade aan mens, dier of gewassen dan mag het middel niet worden gebruikt. Dit wordt constant onderzocht en opnieuw onder de loep genomen. Door wet- en regelgeving wordt ervoor gezorgd dat schadelijke stoffen niet bij ons terecht komen. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten