Algemeen directeur Jan van Dellen over The Economic Board

Sinds september 2022 is Jan van Dellen de nieuwe algemeen directeur van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen. Van Dellen heeft een ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder Economische Zaken en Sport bij de gemeente Arnhem. Vanuit deze hoedanigheid was hij al lid van de Board. Als bestuurlijke professional bij uitstek kent Van Dellen de economische kracht van de regio Arnhem-Nijmegen als geen ander. 

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen is het netwerk van de triple helix, oftewel de drie O’s van overheid, onderwijs en ondernemingen. Elk van deze drie pijlers levert zes bestuursleden aan The Economic Board. Binnen het netwerk ontmoeten studenten, burgemeesters, internationale toponderzoekers, start-ups, docenten en CEO’s elkaar op campussen en technische hotspots.

Innovaties laten landen

Het netwerk richt zich op de sectoren Energy, Health & Hightech met Food als crossover. We willen de innovaties die ontstaan uit de samenwerkingen ook écht laten landen bij onze inwoners en ondernemers. Met mijn aantreden zijn de The Economic Board doelstellingen van de The Economic Board daarom verder geconcretiseerd: impact op de maatschappelijke uitdagingen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het verlagen van de energielasten in de energietransitie, maar ook de kwaliteit van de zorg verbeteren. We willen méér bereiken met minder mensen. En dat doen we in allerlei toepassingen.

Waterstof en AI

Zo loopt Gelderland voorop met de ontwikkeling van waterstof als brandstof van de toekomst. Daarin zijn we de tweede regio van Nederland. Maar ook op het gebied van AI, oftewel artificial intelligence kunstmatige intelligentie, maakt de regio Arnhem-Nijmegen grote sprongen rondom de kennisuitwisseling van bedrijfsleven met kennis- en researchinstellingen als de Radboud Universiteit, maar ook de Wageningen University & Research (WUR) en de HAN University of Applied Sciences. AI als inzet om de transities in de zorg en energie clusters te versnellen. Dit doen we samen met provinciale en gemeentelijke overheden. Veel van deze dynamiek is tot nu toe nog in het onzichtbare gebleven, en dat verandert onder het nieuwe aanvoerderschap van The Economic Board. We gaan voor de zichtbaarheid én voor de impact.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen
The Economic Board Regio Arnhem Nijmegenhttp://www.theeconomicboard.com
Krachten bundelen The Economic Board acteert op belangrijke strategische maatschappelijke vraagstukken. Het brede netwerk van The Economic Board wordt ingezet om voor projecten (nieuwe) verbindingen te leggen en ze verder te brengen.

Meer berichten