AI-hub Oost-Nederland: Make AI Work

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig handelingen verrichten en beslissingen nemen. Door de exponentiële groei van data, de jaarlijks toenemende rekenkracht van computers en steeds krachtigere AI-algoritmen, neemt deze technologie steeds meer een vlucht. Dat maakt dat veel bedrijven de kansen van AI willen verkennen of de volgende stap willen zetten op dit gebied. De AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die op nationale of internationale schaal met AI (willen) werken.

De hub richt zich vooral op AI- en Data Science toepassingen op het gebied van gezondheid, voeding, energie, industrie en onderwijs. Stuk voor stuk thema’s waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu, en waar economische kansen liggen. AI-hub Oost-Nederland brengt partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart en helpt bij het leggen van de juiste verbindingen.

Economische kansen

De economische kansen voor Oost-Nederland op AI worden door Buck Consultants International (BCI) in de komende tien jaar ruwweg geraamd op 13 miljard euro. Slimme algoritmen creëren doorbraken om sneller en betere diagnoses te stellen, voeding efficiënter te verbouwen, decentrale duurzame energienetwerken te balanceren en productiebedrijven sneller en beter in de keten te laten samenwerken.

In Oost-Nederland zijn meer dan 350 bedrijven actief bezig met AI-toepassingen rond belangrijke thema’s. Recent hebben we in samenwerking met regionale partners circa 80 regionale AI startups in kaart gebracht.  Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan 500 wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. Deze vele losse schakels brengen we bij elkaar in AI-hub Oost-Nederland. Daarmee ontstaat er meer slagkracht voor het doorontwikkelen en vraaggericht toepassen van AI.

Loket

De toepassing van AI heeft pas echt zin als er vraag naar is vanuit de markt. Elke ondernemer kan bij de AI-hub Oost-Nederland terecht met vragen of als hij op een laagdrempelige manier in contact wil komen met andere spelers in het AI-ecosysteem. Of het nu gaat om een hoogleraar bij een kennisinstelling of een slimme collega-ondernemer bij hem op de hoek. Voor elk moment in het traject is er een expert beschikbaar. De AI-hub Oost-Nederland maakt gebruik van bestaande regionale, landelijke en Europese samenwerkingsverbanden en brengt relevante partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart.

Wilt u ook aan de slag met AI? Bezoek de website aihub-oost.nl of neem contact met Chris Willemsen via info@aihub-oost.nl, programma-manager AI-hub Oost-Nederland.

Google search engine
GERELATEERD

Artikel gaat over

Oost NL
Oost NLhttp://www.oostnl.nl
In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

Meer berichten