Afval bestaat niet bij Jansen Recycling B.V.: bouwpuin als grondstof voor nieuw beton

SON – Jansen Recycling B.V. verwerkt jaarlijks meer dan 1 miljoen ton aan afvalstromen tot hoogwaardige grond- en bouwstoffen voor beton en de betonwarenindustrie. Steengruis, asfalt, bouwpuin maar ook afgegraven grond wordt verwerkt in Son en Helmond en gaat vervolgens naar de betonbecentrales in Son, Helmond, Etten-Leur en Amsterdam.

Op de recyclingvestiging wordt het puin eerst ontdaan van metalen, die linea recta naar een metaalverwerker gaan. De aangevoerde grond en het puin zijn voor een belangrijk deel reststoffen die afkomstig zijn van Jansen Infra B.V., de divisie gespecialiseerd in sloopwerk, asbestsanering, grondwerk, bodemsanering en wegenbouw, van de holding A. Jansen B.V. in Son. Na verdere zuivering wordt het vermalen om vervolgens een verwerkingsproces te ondergaan als nieuwe grondstof. “Dat passen we weer toe in onze betonmortel, betonwaren en de wegenbouw. Zo is de cirkel rond”, zegt divisiedirecteur Jan Busser van Jansen Recycling B.V..

Legioblokken

Overigens gaat niet alle beton naar bouwlocaties in binnen- en buitenland. Een deel wordt verwerkt tot betonnen stapelblokken, de Legioblokken. Deze zijn makkelijk én zonder bevestigingsmateriaal plaatsbaar voor zowel tijdelijke als permanente bouwconstructies.

Japanse Duizendknoop

Een bijzondere bijkomstigheid is de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een woekerplant die met de gangbare middelen nauwelijks te bestrijden is. “Het is een exoot, een plant die hier niet van nature voorkomt maar wel zeer goed op onze Nederlandse bodem gedijt.” De wortels gaan door asfalt en zelfs beton; deze kunnen funderingen en wegen letterlijk ontwrichten. Door zandgrond met sporen van de planten te shredderen en vervolgens te verhitten tot 200 graden, weet Jansen Recycling B.V. de woekerplant met wortel en tak te verdelgen. De gehygiëniseerde grond die vrijkomt na reiniging wordt gekeurd en is daarna geschikt voor hergebruik.

Toekomst

Circulair bouwen heeft de toekomst, benadrukt Busser. “Enerzijds heeft dat te maken met veranderende wet- en regelgeving. Opdrachtgevers kijken meer en meer vanuit een maatschappijkritische blik naar toepassing van grondstoffen bij aanbestedingen. Maar ook door de schaarste van reguliere grondstoffen, zoals grind en metselzand, ontkomt de bouwsector niet meer aan hergebruik.’’

Maximaal haalbare

Bij Jansen Recycling B.V. bestaat feitelijk geen afval meer, en kent men alleen nog grondstoffen. “Nu kunnen we 95 procent van de aangeleverde reststoffen verwerken, dat percentage gaat de komende jaren door de voortschrijdende technieken en kennis nóg verder omhoog”, voorspelt hij. ”Wij blijven tenslotte gaan voor het maximaal haalbare.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten