Adamasgroep: dit is waarom je nu moet beginnen met circulair bouwen

In 2050 moet de CO2-uitstoot met 95% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Een flinke opgave, maar niet onmogelijk. Volgens Adamasgroep kan de bouw een belangrijke bijdrage leveren. Deze sector is namelijk verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Thomas Degen, adviseur duurzaamheid bij ingenieurs- en adviesbureau Adamasgroep, gaat in gesprek met Sander Beeks van Madaster en Denny Beker van bouwbedrijf HBE Circulaire Bouw. Samen praten ze over de kansen van circulair bouwen.

Bestaande materialen hergebruiken

Thomas: ‘Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om duurzaam te ondernemen. Het pand waar ze in gevestigd zijn is daar een groot onderdeel van. Bij Adamasgroep merken we dat veel mensen niet precies weten wat het betekent om hun bedrijfspand duurzaam of circulair te maken. Hoe ervaren jullie dat?’

Denny: ‘Wij zien die verschuiving in de markt ook. Het zijn nu vooral pioniers die bezig zijn met circulariteit. Dat terwijl het voor iedereen voordelen heeft. Als je bouwt volgens circulaire principes, maak je bijvoorbeeld gebruik van materialen uit bestaande gebouwen. Dat is niet alleen duurzaam, maar lost ook het probleem van het grondstoffentekort op.’

Sander: ‘Dat is zeker een groot voordeel. Daarom is het doel van Madaster om gebouwen die aan het einde van de levensduur zijn niet meer te zien als slooppand, maar als opslagplaats van grondstoffen. Materialen zoals staal en beton zijn bijna altijd opnieuw te gebruiken. Zeker als een gebouw ‘built to disassemble’ is. Dat maakt demontage makkelijker.’

Circulair bouwen levert geld op

Sander vervolgt: ‘Demonteren levert nog een ander voordeel op: je behoudt de waarde van je grondstoffen. Dit is één van de redenen waarom wij het gebruik van het Materialenpaspoort aanmoedigen. Hierin staat precies welke materialen er in een gebouw zitten, hoe ze gemonteerd zijn en wat ze na de levensduur nog waard zijn.’

Thomas: ‘Circulair bouwen draait voor mij niet alleen om het hergebruiken van materialen. Een toekomstvisie is essentieel. Daarmee bedoel ik slim en flexibel bouwen, zodat een pand kan meebewegen met het gebruik ervan. Bijvoorbeeld als een bedrijf groeit, of als de gebouwfunctie verandert. Een flexibele indeling zorgt voor een langere levensduur, meer waardevastheid en een lager vastgoedrisico.’

Denny: ‘Bij circulariteit is het inderdaad belangrijk om te kijken naar de complete levensduur van een pand. Het gebouw zelf behoudt langer zijn waarde als het modulair is, en dat geldt ook voor de grondstoffen als je ze opnieuw gebruikt. Juist daarom is die samenwerking in de keten zo belangrijk: elk stap in het bouwproces speelt in een rol in het grotere geheel.’

Vooroplopen in een duurzame wereld

Denny: ‘Bij HBE Circulaire Bouw merken we dat ondernemers nog niet goed weten wat circulariteit precies inhoudt. Dat weerhoudt hen ervan om ermee aan de slag te gaan. Toch wil ik bedrijven oproepen om dat juist wel te doen. Al is het maar door erover in gesprek te gaan. Eigenlijk zoals wij dat hier nu ook doen. Want zelfs al weten we nog niet alles, we weten wél dat circulariteit de toekomst is.’

Sander: ‘Daar ben ik het mee eens. Het liefst zag ik dat we 50 jaar geleden al modulair hadden gebouwd. Dan konden we de materialen nu veel makkelijker hergebruiken. Maar dat is niet zo. Toch biedt ook een oud pand nog veel kansen. Daarom moedig ik alle ondernemers aan om voor hun eigen pand een materialenpaspoort te laten maken.’

Thomas: ‘Dat is inderdaad een goed begin. Daarnaast merk je in de samenleving dat consumenten het steeds belangrijker vinden dat bedrijven oog hebben voor duurzaamheid. Met een circulair gebouw straal je uit dat je hier je best voor doet. Dat is één van de redenen waarom wij een duurzaamheidscertificering aanbieden: het helpt ondernemers om aan te tonen dat ze op alle gebieden duurzaam bezig zijn.’

Vandaag beginnen, morgen winnen

Thomas sluit af met een tip voor ondernemers die nadenken over circulair bouwen: ‘Het is waar dat we nog niet alles weten over circulaire gebouwen. Maar het hoeft niet 100% perfect te zijn als je begint. Het is veel belangrijker om de samenwerking op te zoeken en met elkaar uit te zoeken wat circulair bouwen voor jouw organisatie betekent. Elke stap helpt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bovendien neem je als je nu begint een toonaangevende positie in de markt in. Ook dat is waardevol richting de toekomst.’

Adamas

Meer weten?

Adamasgroep is de verbindende partij tussen de opdrachtgever en bouwer. Met kennis en adviezen lichten ze je voor over de duurzaamheidscertificeringen die hier perfect op aansluiten.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten