Aandacht voor dankbaarheid zorgt voor socialere klas

Geurt Jan Heikamp wint Wim ter Horst CHE-scriptieprijs 2023

Student Leraar Basisonderwijs Geurt Jan Heikamp heeft dit jaar de CHE-scriptieprijs gewonnen. In zijn onderzoek ‘I am Grateful For: A Study on Gratitude and Pro-social Behavior’ staat de vraag centraal ‘Heeft het uiten van dankbaarheid in de klas een positief effect op het pro sociale gedrag van 10- tot 12-jaar oude leerlingen?’ Prosociaal gedrag zijn alle acties die een mens doet waarmee hij een ander helpt. Door in twee klassen aan de slag te gaan met een ‘dankbaarheidsbord’, een bord waar kinderen op konden schrijven waar ze die dag dankbaar voor waren, probeerde Heikamp dit prosociale gedrag te verhogen. De theorie hierachter is dat mensen die dagelijks opschrijven waar ze dankbaar voor zijn gelukkiger worden, doordat er gelukshormonen vrij komen in de hersenen. En gelukkige mensen zijn sneller geneigd iemand te helpen dan mensen in een minder goed humeur.

Na drie weken opgeschreven te hebben waar ze dankbaar voor waren, hebben de kinderen een vragenlijst ingevuld die ze ook aan het begin van het experiment hadden ingevuld. Het ging daarbij om vier onderdelen: empathie, sociale verantwoordelijkheid, moreel redeneren en een onderdeel waar kinderen konden aangeven of ze wel eens iemand hadden geholpen.

Wat opviel was dat voor de onderdelen sociale verantwoordelijkheid en het iemand helpen een positief effect gevonden werd. Op empathie en moreel redeneren was dit niet het geval. Dit kan liggen aan het feit dat empathie en moreel redeneren denkprocessen zijn, terwijl sociale verantwoordelijkheid en daadwerkelijk helpen meer praktische handelingen zijn.

Heikamp: ‘Voor scholen is het een eenvoudige maar goede toevoeging aan bijvoorbeeld dagopeningen, godsdienstlessen of tijdens de ‘gouden weken’ aan het begin van het jaar, om de kinderen te motiveren elkaar te helpen en zo een goede groepssfeer te creëren.’

Vorig artikel
Volgend artikel
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten